Att vara eller icke vara i skolan
- SR Drama för unga

Spännande lektioner som ger lyssnarupplevelser och inspirerar till eget skapande i klassrum och på distans.

I den här bloggen tänkte jag berätta hur du kan arbeta med Drama för ungas guide till aktiv lyssning oavsett om eleverna är hemma eller i skolan.

Lagom till läslovet lanserade SR Drama för unga radiodramat Bröderna Lejonhjärta, vilket jag har berättat om i bloggen, Dramatisk läslov med Bröderna Lejonhjärta. Länk till annan webbplats.  Länk till annan webbplats.Lagom till påsklovet, i dessa dramatiska tider får Bröderna Lejonhjärta ny välförtjänad uppmärksamhet.

Det var mycket jag inte visste i höstas, som jag vet idag....

Vad jag inte visste då, var att Drama för unga under en tid hade funderat i liknande banor som jag,
- Att radiodrama kan ge så mycket mer än bara härliga och spännande lyssnarupplevelser.
- Att radiodrama har möjlighet att ge alla, oavsett socioekonomiska förutsättningar att möta teater och drama. Något som vi vet skapar språkupplevelser och skriftspråkliga möten som många annars inte får tillfällen att erfara. 

Vad jag inte heller visste då, var att distansundervisning skulle bli många elevers vardag under våren 2020. I skrivandets stund är de flesta grundskolor fortfarande öppna. Men många elever och lärare är arbetar hemma och skolsverige förbereder sig för en eventuell stängning av grundskolan. 

Vad jag dock vet nu, är att mitt FB-flöde fylls av fantastiska lektionsplaneringar och stöd för distansundervisning. Det är något som Drama för unga vill vara en del av!

Lärarhandledningar för upplevelse och kreativitet

Under våren kommer SR Drama för unga att släppa flera lärarhandledningar till olika radiodraman. Tanken är att öppna nya plattformar för språkutveckling inom och utanför skolans värld.

Syfte

Syftet med guiderna är att låta ännu fler barn och ungdomar upptäcka, att lyssnarkraften i radiodrama ger samma dramatiska känslor som film och spel. Vilket kan skapa läslust hos icke läsande barn och ungdomar.

Ett annat syfte är att vara ett komplement för att levandegöra och konkretisera annan undervisning, då lyssnarkraften också genererar till kreativitet.

Ett tredje syfte som aktualiserats under våren är att möta skolans nya utmaning med distansundervisning. För att underlätta distansundervisningen är guiderna formaterade så att läraren enkelt kan klippa in frågeställningar och uppgifter i elevernas digitala verktyg.

Självklart är lärarhandledningarna kopplade till Lgr11 och betonar det gemensamma skapandet, bearbetning av lyssnarupplevelse, samtal, lärarens modellerande och aktiv reflekterande med hjälp av lässtrategier.  

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. ” (Lgr 11)

Två lärarhandledningar till Bröderna Lejonhjärta

Först ut är två nya lärarhandledningar till Bröderna Lejonhjärta. Den första är ganska traditionell med uppgifter som stimulera elevernas lyssnar- och språkutveckling. Den andra är en kreativ skrivprocessuppgift, där eleverna skriver en egen saga om gott och ont.

”Radiodramat Bröderna Lejonhjärta får det att knyta sig i magen, håret att resa sig, hjärtat att bulta och tårar rinna på kinden av både lycka och sorg
hos våra unga lyssnare. Dessutom inspirerar radiodramat Bröderna Lejonhjärta unga skribenter att själva vilja förmedla dessa känslor i en saga om gott och ont.”

Lärarhandledningarna Länk till annan webbplats.finns som PDF:er på Drama för ungas hemsida. Den kreativa uppgiften vänder sig direkt till eleven och går att kopiera för att klistra in i elevens digitala verktyg/skrivlogg.

Precis som i min blogg, Corona vände negativ lästrend.  Länk till annan webbplats.Har jag strukturerat upp planeringen i steg. Och även den här gången har jag försökt tänka till, så att planeringen ska fungera både i klassrum och på distans. Och till de som letar efter litterär upplevelser åt eleverna för påsklovet vill jag säga,
- Låt eleverna njuta av dramat på lovet, som förberedelse inför antingen lyssnarsamtal eller skrivarverkstad efter lovet. (Tro mig, dramat är värt att lyssnas på flera gånger.)

Steg 1

Ladda ner lärarguiderna Länk till annan webbplats. och spara ner de som pdf. (Det behövs för att kunna kopiera bilden med uppgiften.) Förbered elevernas lyssnarloggar eller skrivloggar genom att klistra in elevuppgifter och lyssnarlänk i deras digitala verktyg. 

Dela in eleverna i de "EPA -par" som ska samarbeta med varandra.

Steg 2

Berätta för eleverna att de ska lyssna, reflektera och ha samtal som redovisas genom en enskild digital lyssnarlogg eller skrivlogg.

Berätta om EPA-paren. Säkerställ att alla i paren har möjlighet att "prata" med varandra trots att de kanske inte är på samma fysiska ställe.

Förklara vikten med att skapa en lyssnarvänlig miljö oavsett om de lyssnar i skolan eller hemma. Visa att lyssnandet är något viktigt som är prioriterat och att alla ska få en så bra upplevelse som möjligt!

Steg 3

Bestäm en viss tid (kanske) varje dag, då de elever som är hemma ska koppla upp sig för reflektion och samtal kring lyssnarupplevelsen. Den här tiden är ni i skolan samtidigt med från klassrummet. 

Var tydlig med att alla är införstådda med att de inför varje lyssnarsamtal och uppgift ska ha lyssnat på ett avsnitt av Bröderna Lejonhjärta. Varje avsnitt är ca 15 minuter långt och finns med som länk i elevuppgiften. Eleverna ska också ha hunnit med en egen kort reflektion kring de frågeställningar eller uppgifter som ska diskuteras i loggen. 

För att påminna de elever som är hemma, kan du skicka ut en blänkare/notis om dagens uppgift och samtalstid en timme innan avtalat boksamtal. 

Steg 4

Oavsett om ni lyssnar för språkutvecklande lyssnarupplevelse eller som inspiration till skrivprocess så kan första lyssnartillfället börja likadant.

Börja med att förutspå vad sagan kommer handla om och samtala om elevernas kommande arbete. 

Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Utgå ifrån klassen språkliga förutsättningar och låt eleverna berätta om deras erfarenheter kring orden. Tänk på att göra detta inför varje lyssnartillfälle.

För att göra eleverna ännu mer nyfikna och göra det lättare för dem att komma in i berättelsen kan det vara bra att läsa eller berätta kort om Bröderna Lejonhjärta, utgå gärna ifrån ingressen. Samtala kort om vad de tror sagan kommer att handla om. De elever som är hemma, kan följa samtalet i klassrummet genom ert digitala verktyg. Poängtera att det inte finns några rätt eller fel när vi förutspår. Vi förutspår för att skapa nyfikenhet och för att få viss förförståelse.

Steg 5

Börja sedan varje reflektionspass, oavsett om eleverna är i skolan eller digitalt med att lyfta svåra ord och uttryck från avsnittet. Mest optimalt är om eleverna innan lyssnarstund får möjlighet att reflektera över dessa ord. Något som du kan låta eleverna som är i skolan få möjlighet till. 

Steg 6

De båda lärarhandledningarna skiljer sig åt i arbetsuppgifter och upplägg, vilket gör att jag får hänvisa er dit. Men arbetsgången är densamma.

  • Lyssna på avsnittet
  • Reflektera över svåra ord/uttryck och uppgifter
  • Skriv ner stödord och stödmeningar
  • Prata med EPA-kamrat om reflektioner
  • Skriv ner i läslogg eller skrivlogg

Lycka till med underbar lyssnarupplevelse och endera fantastik lyssnarsamtal eller skrivarverkstad!

Ps. I söndags släppte Drama för unga sitt nya drama ”Flykten från Norra Smultronstigen” Länk till annan webbplats. av William Spetz och Åsa Lindholm. Självklart kommer det snart två spännande lärarhandledningar till den! ;)


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla