Verklighet blir fiktion och nervkittlande lektioner i corona-tider

Skärtorsdag och påsklov ... Stoppa in hörlurarna, höj volymen i bilen eller bänka er tillsammans och lyssna på årets viktigaste och mest nervkittlande radiodeckare, gäller alla "uttråkade" påskfirare från 12-100 år.

"Fallet Alma Diaz" - ett skrämmande Påskkrim som belyser mörka hemligheter i världar som styrs långt borta från vuxnas insyn, och ändå mitt ibland oss.

Publicerad Av

När jag i höstas blev kontaktad av P3 serie för att göra ett lärarmaterial till deras nya serie ”Fallet Alma Diaz” möttes jag inte bara av en hisnande fiktionserie, utan också av en skrämmande verklighet. På sensommaren hade jag tillhört ”Missing peoples” skallgångskedja och veckan innan jag fick ljudfilen berättade en väninna om dotterns klasskamrat, som inte sovit hemma på hela helgen. Hon hade inte hört av sig till sina föräldrar på hela helgen. Det jag fick i mina lurar var inte fiktion utan verklighet. En verklighet som jag inte önskar min värsta fiende, men som ändå finns här mitt ibland oss. En verklighet som vi alla har ett ansvar för.

I vår föränderliga och digitala värld är ett av skolans viktigaste uppdrag att förbereda eleverna inför de risker som förknippas med internet och digitalkommunikation. De åligger dessutom skolan att lära eleverna hur man på dessa plattformar agerar ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. I den här bloggen tänkte jag berätta varför och hur vi kan använda SR senaste P3 serie ”Fallet Alma Diaz” Länk till annan webbplats. för att lyfta dessa frågor.

”Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.”
Centralt innehåll för samhällskunskap åk 7-9, Lgr11

”Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.”
Centralt innehåll för svenska åk 7-9, Lgr11

”I November 2018 anmäls fjortonåriga Alma Diaz försvunnen. Räddningstjänsten och frivilliga hittar inga spår av henne i skogarna utmed norrbottninskaskogarna. En vanlig hästtjej med kompisar – hur kunde hon bara försvinna?”

Så introduceras P3 serien "Fallet Alma Diaz". En serie som bygger på en sann historia och tar upp ämnen som ungdomars ohälsa, vuxnas okunskap och hur sociala plattformar påverkar både ungdomars och vuxnas handlingar. Men framförallt visar "Fallet Alma Diaz" hur handlingar som inte var menade som elaka, kan accelerera utom kontroll och få stora skrämmande följder som påverkar ett helt samhälle. Handlingar som innan internet och sociala medier troligtvis hade stannat inom en mindre kretsen och vars följder kanske inte hade skapat så oåterkalleliga konsekvenser.

Varför lyssna på en podd i skolan?

Det finns flera anledningar till varför vi ska vi ta tid i skolan för att lyssna på den här dramaserien. Precis som andra radiodraman ger ”Fallet Alma Diaz” mer än bara en spännande lyssnarupplevelse. Vilket ju i säg inte är fel i en värld där bara 11% av våra ungdomar läser litteratur utanför skolan. För precis som jag lyft i flera bloggar tidigare som ex Lyssna på radioteater få läsförståelse Länk till annan webbplats. bygger lyssnarupplevelser förmågor som är oumbärliga för den egna läsupplevelsen. 

Men "Fallet Alma Diaz" ger oss så mycket mer. Här får vi nämligen en ny arena att arbeta på. En arena där vi kan lyfta upp svåra frågor som ohälsa, droger, destruktiva relationer och mörka hemligheter i världar som styr långt borta från vuxnas insyn, och ändå mitt ibland oss. 

Dessutom kan ”Fallet Alma Diaz” genom sin dramaturgi fungera som en modell för språkliga strategier och det egna skrivandet. Dramaserien är uppbyggd som en pusseldeckare, med ledtrådar som både leder framåt och vilse. Den kan därför användas för att träna på att identifiera nyckelord, tolka, analysera motiv och sammanhang. 

Kort och gott, ”Fallet Alma Diaz” kan användas i flera syften från åk 6 och går att koppla till centrala innehåll i både So och svenska för åk7-9.

Hur ska arbetet med serien gå till?

Till ”Fallet Alma Diaz” finns det lärarmaterial som plockar upp olika delar från det centrala innehållet i Lgr11.  Lärarmaterialet är uppbyggt så att det både går att använda i sin helhet eller utifrån de delar som passar elevgruppen bäst. Det är skapat så att läraren inte behöver lyssna på serien som förberedelse, utan endast behöver läsa igenom material och förbereda elevernas arbetssätt. Men i och med att serien släpps nu på påsklovet, föreslår jag att du passar på att lyssna på detta fantastiska påskkrim. Jag lovar, den är väl värd att lyssna på flera gånger...

Lärarmaterial med diskussionsfrågor och Kriminalgåta

Arbetet kring serien är uppdelat i två spår. Det första spåret, diskussionsfrågor, Länk till annan webbplats. lyfter frågeställningar och skapar förståelse kring risker förknippade med internet och digital kommunikation. Det här spåret öppnar också upp till frågeställningar kring ungdomars ohälsa och hur vi alla samspelar kring detta. 

Det andra spåret ska liknas med en kriminalgåta Länk till annan webbplats. och bygger på den strategi som polisen i filmvärlden använder sig av för att lösa ett fall. Tanken är att eleverna ska känna igen tillvägagångssättet och tillsammans bygga ett nät av ledtrådar och analyser, som de sedan kan använda för förståelse för händelseförlopp och konklusioner. Detta är ett annorlunda och spännande metod för att ge elever språkliga strategier och berika deras egna skrivande. Till er hjälp finns en ledtrådar till gåtan Länk till annan webbplats. som pdf att ladda ner.

Efter sista avsnittet kommer flera frågeställningar att vara besvarade. Men lyssnarna lämnas även med några lösa trådar och svar som inte är lätta att förstå. Genom att sammanställa nätet av ledtrådar, analysera och diskutera får eleverna möjlighet förstå vad som hänt Alma och vem som är ”Sad Sam”.

Diskussionsfrågor på Instagram 

Eftersom fallet bygger på händelser som sker på Instagram finns diskussionsfrågorna som stories på Instagram Länk till annan webbplats. . Tanken är att du som lärare antingen dela varje avsnitts händelse i samband med att ni lyssnar eller så låter du eleverna få tillgång till hela storien på en gång (med risk för att några går händelser i förväg). Självklart finns frågeställningarna också som pdf  Länk till annan webbplats. att lägga in i elevernas digitala verktyg eller visas som storbild i klassrummet.

Distansundervisning i Coronatider

Om någon gång, så är det nu dessa frågor är högaktuella, något som Bris Länk till annan webbplats. vittnar om. Även om många skolor fortfarande är öppna, så sker en hel del undervisning på distans och många ungdomar är hemma med sociala medier som enda sällskap. Det gör diskussionerna kring Fallet Alma Diaz ännu viktigare. I bloggen Att vara eller icke vara i skolan Länk till annan webbplats. berättar jag mer om varför och hur vi kan använda radioteater i distansundervisningen. 

Lärarmaterialet är skrivet för "vanliga tider" men vi tar höjd för att lärare ska kunna använda serien i distansundervisningen. Tanken är att materialet ska fungera i klasser där många är hemma och arbetar på distans medan andra är i kvar i klassrummet.

Det pedagogiska draget att använda en story på Instagram är ett försök att möta eleverna på deras arena.

Arbetsgång vid distansundervisning

Som alltid delar jag upp arbetsgången i steg. Eftersom Fallet Alma Diaz vänder sig till äldre elever utgår jag ifrån att de är hemma digitalt. Och att vi pedagoger gör anpassningar åt elever som inte är digitala.

Steg 1

Förbered Instagram-konto och elevernas digitala verktyg, individuella lyssnarloggar och delade grupplogg. Dela in eleverna i grupper om 4-5. Dessa grupper ska vara konstanta och ska diskutera reflektionerna kring frågeställningarna. Säkerställ att eleverna i gruppen kan diskutera oavsett var de befinner sig.

Steg 2

Förklara arbetsgången för eleverna.

  • Lyssna på ett avsnitt av "Fallet Alma Diaz" (ca 20 minuter)
  • Reflektera över frågeställning
  • Skriv i individuell lyssnarlogg
  • Gruppdiskussion kring reflektioner
  • Gruppen skriver ner sina reflektioner i grupplogg

Bestäm en tid då alla kopplar upp sig i sina grupper. Du som lärare finns då med och kan ta del av de olika grupperas diskussioner via ert digitala verktyg.

Betona vikten av att alla har lyssnat på avsnittet och gjort egna reflektioner innan gruppsamtalet.

Steg 3

Påminn eleverna genom att dela avsnittets händelse eller skicka ut en blänkare/notis om dagens uppgift och samtalstid en timme innan avtalat boksamtal.

Njut av nervkittlande lyssnarupplevelse och spännande diskussioner!Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla