Läscoacher ger nyckeln till det förtrollade landet

...och nyckeln till frihet att bestämma över vårt eget liv...

 ”Jag håller i min hand nycklarna till det förtrollade landet. Det förtrollande landet där allt kan hända. Där vi blir kära, får nya vänner, nerverna kittlas, skräms och blir lyckliga. Där vi kan resa upp i rymden, tillbaka i historien, träffa spännande personer, rymdvarelser och dinosaurier. Jag har nyckeln i min hand och den ska du också få…”

Publicerad Av

Så börjar jag mina lässamtal med barn och elever. Jag berättar också att min nyckel inte bara går till det förtrollade landet, utan att de också är nycklar till friheten. Nycklar som ger dem verktyg och möjligheter att äga sitt liv och bestämma över sin egen framtid. För den som läser får ju inte bara känna den sällsammaste av glädje. Hen får ju också en förståelse för andra och det som händer runt om i världen.

I dag håller jag inte bara nycklarna i min hand utan också boken Läscoachens ABC. Äntligen, är den klar! I den här bloggen tänkte jag berätta om mina tankar och framtida förhoppningar om läscoacher på våra förskolor och skolor.

Jag har skrivit om läscoacher förr. På förra skolan startade jag till exempel en föräldragrupp, för föräldrar som var intresserade av att vara läscoacher. I tärningen är kastad, föräldrar som läscoacher Länk till annan webbplats. berättar jag om hur det arbetet gick till. 

I bloggen Corona vände negativ lästrend Länk till annan webbplats. skriver jag om hur vi kan tackla vår rådande situation och göra något bra av den.

Och hur vi kan skapa ett läsande fritids går att läsa om i bloggen, läsande förebilder på skoltid Länk till annan webbplats.

Nu är min dröm att i höst kunna skriva och berätta om fler skolor och förskolor där läscoacher är en viktig del av barn och ungdomars vardag.

Varför denna dröm?

Jag kan inte nog poängtera varför vi läscoacher har ett så betydande ansvar i barn och ungas läsglädje. Den här bilden från Statens Medieråd, rapport Unga och medier 2019 har jag visat förr.

2018 är den röda linjen. Dippen hos 10-åringarna oroar mig mest. Vid 10-årsålder ”förväntas” eleverna ha fått nyckeln i sin hand. Det brukar vara runt tio som barn traditionellt blivit bokslukare med läshunger. Men något har hänt! Läshungern infinner sig inte, troligtvis för att det finns så mycket annat som pockar på uppmärksamheten. Vi vuxna kan inte lämna barnen själva med sitt läsande ännu. Barnen behöver fortsatt lässtöd av oss vuxna. Vad kommer annars att hända?

Av de ungdomar som är runt 17 år idag läser 16%, när dessa ungdomar var 10 år, så läste 36% av dem. Mer än hälften av ungdomarna har trots att de hade läshunger som 10-åringar slutat att läsa. Vad kommer hända om denna utveckling fortsätter och bara hälften av dagens 10-åringar läser som 17-åringar? Då kommer vi bara ha 8% av våra ungdomar som läser. Vad får vi för samhälle då?

Att lära sig att läsa är ett av livets första och riktigt stora utmaning. Och så fort vi klarat av den, knäckt läskoden, kommer nästa, ännu större utmaning. – Att bli en läsare. En utmaning som vi inte klarar av utan pepp och stöd, läsande förebilder och läscoacher.

Hur ska drömmen bli sann?

Den pedagogiska utmaningen är inte längre att lära eleverna läsa, det är att få dem att vilja läsa. Ett ansvar som inte bara kan axlas av läraren i svenska, utan behöver tas av alla vuxna som arbetar och träffar barn och ungdomar. 

Det är därför som jag har skrivit boken Läscoachens ABC. Det är därför jag skriver lärarhandledningar till skönlitterära böcker och SR drama för unga. Det är därför som jag föreläser och håller work shops om läsglädje och läscoachning. Det är också därför som jag så ofta skriver om Läscoacher och ger läscoach tips här.

Den här gången är det inte tips från läscoachen som presenteras i steg utan min strategi för hur vi ska blir fler läscoacher.

Steg 1

Spela in webbträffar om vikten av att vara läscoach. I början av maj ska jag kliva ur Coronacocooningen och ta mig i till Bonnierhuset i stan. Det är alltid lika inspirerande att vistas i deras lokaler, men den här gången får jag nog vara beredd på ett mer ödsligt hus.

Tanken är att webbträffarna ska inspirera och ge tips på coachande förhållningssätt kring läsning. Kanske lyckas jag även få in ett och annat tips på hur förskolor och skolor kan tänka i sin egen miljö och utifrån egna förutsättningar. Varmt välkommen till den första webbträffen den 18/5. Länk till annan webbplats.

Steg 2

Samarbeta med några skönlitterära författare kring hur vi kan sprida läsglädje. Jag är ju inte den enda författaren som snuvas på releasefest och roliga happenings kring min bok denna vår. Även ni som skulle ha närvarat behöver kompenseras. För att gottgöra er (och oss) planeras digitala inspirationsträffar där vi får mötas tillsammans med några spännande författare och deras verk. Återkommer när planerna är mer klara ...

Steg 3

Föreläsningsturné till hösten, där skolor och förskolor som vill bygga upp sin läscoachande verksamhet får inspiration och coachning i hur man kan bygga och coacha fram läsglädje.

Dessa föreläsningar och workshops kommer jag bygga upp utifrån målgrupp och syfte, men målet är alltid detsamma. Alla barn och ungdomar – oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist – ska få läshunger så att de fortsätter att läsa och lyssna på böcker.

Självklart kommer föreläsningar och work shops att anpassas utifrån vår nya världsbild. De som inte kan ses i real life kommer kunna vara med digitalt.

Jag har en dröm, en dröm om att vi tillsammans kan vända en trend och skapa en läsande framtid. Jag hoppas du delar den med mig ...

"Var en läscoach, bygg fundamentet till läshunger
genom boksamtal och coachande förhållningssätt.
– Ha alltid en bok under armen! "


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla