Som trolleri när folksaga blir modern kärlekssaga

- Varsågoda, fem lektioner med fem spännande lyssnarupplevelser, Som Trolleri av Mårten Melin Länk till annan webbplats.

”Hör ni det också? Mullret. Jag vet vilka krafter som bor därinne –  i berget och inne i människors blod. Tiderna har förändrat sig, säger dom. Men jag hör det fortfarande. Mullret, mullret av Storberget som öppnar sig.”

Ja, hör vi det? Mullret från Storberget? Mullret från omvärlden? Mullret från känslor, krafter inne i människors blod. Det där underliga bruset? Kanske hör vi det extra mycket denna konstiga vår, då hela världen har kastats omkull? Kanske är vi i extra behov att lyssna på det just nu?

Fyra veckor kvar till sommarlovet och vi är många som behöver extra energi så här på sluttampen, framför allt denna speciella vår. Jag kan inte tänka mig en bättre energikick, än en riktigt bra kärlekssaga sprungen ur vår svenska folktro. Något jag tänker ge er i denna blogg ... 

Fem lektioner - fem lyssnartillfällen + slutprodukt

Som trolleri handlar om 12-åriga Mona, som tillsammans med sin pappa tillbringar sommarlovet i Värmland. En varm sommardag när hon är ute och springer träffar hon en märklig pojke. Han säger att han heter Mikael. Han är väldigt smutsig. Och jättesöt.

Som trolleri består av 5 avsnitt på 15 minuter. Till dramat finns en lärarhandledning Länk till annan webbplats. som bygger på att lyssnarupplevelse ger språkförståelse som i sin tur ger läsglädje. Till varje avsnitt finns därför reflektionsfrågor som utforskar de strategier som ger läsförståelse/hörförståelse. Inför varje avsnitt presenteras också svåra ord och nya uttryck. Övriga strategier som lyfts i lärarhandledningen är,

 • Förutspå för att väcka nyfikenhet och förförståelse
 • Skapa inre bilder och reflektera i ord innan bilden skapas, för att samlar tankarna
 • Göra inferenser, lyssna mellan och bortom raderna. Vad vet vi trots att det inte har sagts rakt ut?
 • Textkopplingar till sig själv, till annan text och till omvärlden
 • Sammanfatta det viktigaste, ta ut essensen och fånga författarens budskap

Precis som i tidigare lärarhandledningar från Drama för unga, varvas lyssnarupplevelse med reflektioner genom loggbok och EPA. Även den här gången avslutas lyssnarupplevelsen med en slutprodukt utifrån elevernas reflektioner. Dessutom finns en uppgift som inspirerats av Monas dagboksanteckningar. De är nämligen skrivna på ett sätt som gör att de kan läsas som dikter. 

Djupa tankar - viktiga reflektioner + egna val

Det fantastiskt fina med denna berättelse är inte bara kärlekssagan som väcker tankar och känslor hos våra unga elever. Sagan har även ett annat djup som vi inte får glömma.

Mona dras till honom samtidigt som hon förstår att något är väldigt annorlunda. Stora krafter sätts igång som hon inte kan eller ens vill stoppa. Det här är en historia om den första stora förälskelsen och frigörandet från föräldrarna och barndomen. Och om att göra egna val.

Den första stora förälskelsen är något som vi unnar alla. Och frigörelsen från föräldrar och barndomen kan skapa många tankar. Men Monas val är ju så ödesmättat att det inte låter någon gå oberörd. Vad är det som får henne att göra detta val? Kan vi förstå henne?

Folktro - sagoväsen + extra lektion

”Sagotanten” i mig gläds åt att Mårten Melin låter våra ungdomar få möta riktiga troll och väsen i sina berättelser. Och om det finns tid innan sommarlovet, föreslår jag att ni stannar upp och reflekterar över fler väsen som kommer från den svenska folktron. Varför inte jämföra med sagoväsen från andra kulturer och nyttja den mångkulturella dynamiken som finns i många klassrum?

 • Vilka fler sagoväsen finns det?
 • Vad vet vi om dem?
 • Vilka sagoväsen är ”unika” för Sverige?
 • Vilka sagoväsen känner vi till från andra kulturer?
 • Kan vi jämföra dessa med varandra? Vad har de för likheter? Vad har de för skillnader?
 • Om du var ett sagoväsen, vilket skulle du vilja vara då? Berätta vad som får dig att vilja vara det?

Fyra steg som bygger fundament till läsglädje

I flera av vårens bloggar som Corona vände negativ lästrend Länk till annan webbplats. och Att vara eller icke vara i skolan,  Länk till annan webbplats. har jag lyft hur vi kan arbeta med läs- och lyssnarupplevelse vid distansundervisning. Nu känns det inte lika aktuellt, då de flesta elever är tillbaka på skolan. Men det kan inte skada att ge förslag på hur man kan lägga upp arbetet i klassen och bygga fundament till läsglädje.

Steg 1

Ladda ner lärarhandledningen och spara som pdf. (Det behövs för att kunna kopiera bilderna med uppgifter.) Förbered elevernas lyssnarloggar genom att klistra in elevuppgifter i deras loggböcker eller digitala verktyg. Dela in eleverna i de "EPA -par" som ska samarbeta med varandra.

Steg 2

Skapa en lyssnarvänlig miljö. Skapa rätt förutsättningar för aktivt lyssnande och se till att det finns tillräckligt med tid för att både lyssna och efterföljande samtal. Låt det inte gå för långt mellan tillfällena. Visa att lyssnandet är något viktigt som är prioriterat så att alla ska få en så bra upplevelse som möjligt!

Steg 3

Börja första lyssnarupplevelsen med att förutspå vad sagan kommer handla om och samtala om elevernas kommande arbete. Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Utgå ifrån klassen språkliga förutsättningar och låt eleverna berätta om deras erfarenheter kring orden. Tänk på att göra detta inför varje lyssnartillfälle.

För att göra eleverna ännu mer nyfikna och göra det lättare för dem att komma in i berättelsen kan det vara bra att berätta kort om Som trolleri, utgå gärna ifrån handlingen i lärarhandledningen. Låt eleverna skriva kort i sina loggböcker, innan ni samtalar om vad de tror sagan kommer att handla om. Poängtera att det inte finns några rätt eller fel när vi förutspår. Vi förutspår för att skapa nyfikenhet och för att få viss förförståelse.

Steg 4

Varje lektion följer samma struktur 

 • Kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet
 • Reflektion över svåra ord/uttryck
 • Lyssna på avsnittet, ca 15 minuter
 • Reflektion över strategi
 • Skriv i lyssnarlogg
 • Prata med EPA-kamrat om reflektioner
 • Diskutera i klassen

Önskar alla fick njuta av nervkittlande lyssnarupplevelse och spännande diskussioner. Kan knappast tänka mig ett bättre avslut på terminen!


Sjön blank, skogen stilla,
jag är ensam igen.
Eller är jag?
Han smälter in i skogen:
grön skjorta, brunt hår,
hans bruna skinn.
Plötsligt, mellan grenarna uppe i trädet
det gnistrar som av guld.
Örhänget?


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla