Fem lektioner som berör

Lyssna, reflektera, diskutera och skapa nytt slut på historien …

”Jag hade på mig två linnen, två par strumpor, tre par byxor och en underklänning, över det en klänning, så kjol och så jacka och sommarkappa, mina bästa skor, pampuscher, schal, mössa och alla möjliga saker. Redan innan jag gick hemifrån höll jag på att kvävas, men det var ingen som brydde sig om.”

När Anne Frank är 13 år måste hon snabbt fly och gömma sig i gårdshuset på Prinsengracht 263 tillsammans med sin familj. Med sig har hon sin dagbok och genom dessa dagboksanteckningar kan vi läsa och leva oss in i hur det var att vara ung judinna under den nazistiska ockupationen. En fruktansvärd erfarenhet som delas av många men ingen borde behöva uppleva. I den får vi också läsa och uppleva en ung flickas tankar om kärlek och relationer. Funderingar och frustrationer som många kan relatera till oavsett omständigheter och tidsepoker.

I bloggen Svenskämnet - bästa kompis med alla ämnen Länk till annan webbplats. skriver jag om hur man kan arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Den 24 november ska jag vara med på SO-dagarna Länk till annan webbplats. och prata om hur bra ämnena SO och svenska gifter sig med varandra. Då kommer jag att ta upp exempel från tidigare bloggar som Spänningsfylld start på höstens äventyr Länk till annan webbplats., där jag berättar varför och hur radiodraman har blivit ett viktigt verktyg för mig som Läscoach (Red. Länken fungerar inte längre.). Jag kommer också presentera pinfärska lärarhandledningar från Sveriges Radio Länk till annan webbplats. och Mediahuset Fanzingo Länk till annan webbplats..

I den här bloggen tjuvstartar jag med SR drama fina dramatisering av Anne Franks dagbok. Länk till annan webbplats.

”Föreställ dig hur intressant det vore om jag skulle ge ut en roman om ’Gårdshuset’. Av titeln att döma
skulle folk säkert tro att det vore en detektivroman.”

 

Så skrev Anne Frank den 29 mars 1944 i sin dagbok. Bara ett par månader innan hon och hennes familj deporterades till Auschwitz. 1947 publicerade Annes pappa Otto Frank, som var den ende överlevande i familjen dagboken med titeln ”Gårdshuset”. Den har sedan publicerats på mer än 60 olika språk.

Anne Franks öde har nog inte undgått någon, med lite intresse för historia och andra världskriget. Men hur många har läst dagboken? Hur många har tagit sig tid att reflektera över de känslor som uppstår när man som 13 åring måste gömma sig i flera år? Helt utelämnad och beroende av familjens vänner, tillsammans med en främmande familj. Vilka känslor uppstår? Vilka prövningar? Var hittar man lycka och hopp?

De flesta har nog bara konstaterat hur orättvist livet är. Att Anne Frank nästan klarade sig. Att kriget tog slut bara ett par månader efter att familjens gömställe avslöjats. Att Anne dog i tyfus i koncentrationslägret Bergen-Belzen 1945 innan hon hann befrias. Men har vi reflekterat över vad som egentligen hände och händer idag? Vad finns det för likheter med Anne Franks öde och de som lever under liknande förhållanden idag? Och den viktigaste frågan av alla, Vad har jag med detta att göra? Vad har jag för roll? Vad kan jag göra?

Hur många har reflekterat över vad Anne Frank skulle ha kunnat berätta om hon överlevt?

Fängslande dramatisering och lärarhandledning

Tack vare SR dramatisering och lärarhandledning kan vi lyfta in denna fantastiska och viktiga berättelse i klassrummet. Vi kan belysa dessa viktiga frågor och reflektera över ödets olika lotter och vårt sammanhang i framtidsutvecklingen. Arbetsuppgifterna i lärarhandledningen till Anne Franks dagbok är kopplade till läroplanen i både svenska och SO.

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla
kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika
slags texter och genom skilda medier.”
Lgr11, Svenska ämnets syfte

”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att
eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och
samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna
ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.
I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga,
mediala och politiska aspekter centrala.”
Lgr11, SO ämnets syfte

Fem lektioner som berör

Nedan följer ett förslag på lektionsupplägg. Som vanligt använder jag min invanda struktur och arbetar i steg.

Steg 1 - förberedelse

Ladda ner lärarhandledningen Länk till annan webbplats. och spara som pdf. Förbered elevernas lyssnarloggar genom att klistra in elevuppgifter i deras loggböcker eller digitala verktyg. Dela in eleverna i de "EPA -par" som ska samarbeta med varandra.

Steg 2 - lyssnarvänlig miljö

Skapa en lyssnarvänlig miljö. Skapa rätt förutsättningar för aktivt lyssnande och se till att det finns tillräckligt med tid för att både lyssna och efterföljande samtal. Låt det inte gå för långt mellan tillfällena. Visa att lyssnandet är något viktigt som är prioriterat, att alla ska få en så bra upplevelse som möjligt!

Steg 3 - förutspå

Börja första lyssnarupplevelsen med att förutspå vad dramat kommer handla om och samtala om elevernas kommande arbete. Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Utgå ifrån klassen språkliga förutsättningar och låt eleverna berätta om deras erfarenheter kring orden. Tänk på att göra detta inför varje lyssnartillfälle.

Steg 4 - lektionsstruktur

Varje lektion tar ca 30-40 minuter och följer samma struktur

 • Kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet
 • Reflektion över svåra ord/uttryck
 • Lyssna på avsnittet, ca 15 minuter
 • Reflektion över strategi eller uppgift
 • Skriv i lyssnarlogg
 • Prata med EPA-kamrat om reflektioner
 • Diskutera i klassen

Steg 5 - slutprodukt

Anne Franks öde kommer att beröra. Därför passar det bra att använda elevernas tankar och reflektioner i en eller två slutprodukter.

Hur hade dagboken slutat om Anne överlevt?

En av Annes drömmar gick i alla fall i uppfyllelse. Hon ville bli författare. Tänk om de aldrig hade blivit upptäckta eller om Anne hade överlevt i Bergen-Belsen? Hur hade hennes dagbok slutat då? Gör egna slut där Anne får möjlighet att avsluta sin dagbok. Utgå ifrån att familjen antingen var kvar i sitt gömställe fram till att tyskarna kapitulerade eller låt Anne avsluta dagboken efter att hon befriats från Bergen-Belsen.

Textkoppling till omvärlden

Förintelsen under andra världskriget och Anne Franks öde är tyvärr ingen saga om ont och gott. Det hände då och det händer nu. Genom textkoppling till omvärlden kan vi försöka förstå vad som händer runt omkring oss i världen.

Vad kan vi lära oss av historien och vad kan vi ha för roll i vår framtida historia?

 • Vilka går under jorden och gömmer sig idag? Varför gör de det?
 • Var i världen pågår det krig idag?
 • Har det funnits förintelseläger även efter andra världskriget? Var då? Vilka skulle då ”utrotas”? Vad är anledningen till att detta kan ske?
 • Vad behöver vi förstå och göra för att den inte ska hända igen

Diskutera i smågrupper eller gör en post-it storm och skriv upp stödord till de olika frågorna. Låt eleverna sedan skriva ner svaret på en eller flera frågor i sina loggböcker.

I arbetet med Anne Franks dagbok skapar eleven inte bara i sin fantasivärld ett nytt slut där Anne får avsluta sin dagbok,
utan arbetet kan även skapa en bättre värld och
förändra elevens egna framtida historia.

Önskar er en spännande lyssnarstund och intressanta diskussioner!

Foto: AP Photo / Bas Czerwinski


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla