Ta in Hollywoodskräck och rättegångspodd i klassrummet

P3 series nya drama hjälper till att förtydliga och åskådliggöra undervisningen i samhällskunskap och religion för åk 7-9 och gymnasiet.

Slutet av oktober, mörkt, ruggigt och Halloween. Då passar det att lansera en nervkittlande lyssnarupplevelse, inspirerad av verklig förekomst av exorcism och skräckfilmer om familjehemligheter och ondskefulla demoner. - Exorcismen i Eksjö!

”Exorcismen i Eksjö”, är ett nytt spännande ljuddrama från P3 Serie. Anledningen till att jag lyfter dramat, som är en unik blandning av Hollywoodskräck och rättegångspodd, är för att serien kan levandegöra flera arbetsområden. ”Exorcismen i Eksjö” ger en mycket bra gestaltning av en rättegång och åskådliggör ett svensk rättegångsförfarande i språk och känslor. Dramat levandegör också religiösa och existentiella frågor. Det gör att ”Exorcismen i Eksjö” passar bra att använda i undervisningen i både samhällskunskap och religion. Men framförallt skapar ljuddramat ett aktivt lyssnande med möjlighet till efterföljande diskussioner och samtal, vilket är ett utmärkt språkutvecklande arbetssätt för alla oavsett årskurs och ämne. Något som jag som pedagogisk influencer och Läscoach ju hoppas inspirera till så ofta jag kan.

I november ska jag äntligen få föreläsa live igen. Som det ser ut nu så kommer SO-dagarna Länk till annan webbplats. i Stockholm gå av stapeln, självklart under Coronaanpassade former men ändå live! Äntligen! Mitt bidrag till konferensen är att inspirera till språkutvecklande arbete och hjälpa till att optimera lektionsplaneringar mer ämnesövergripande.

Varför radiodraman och poddar på skoltid?

Jag har i tidigare blogg, Bra studieteknik – som att bara läsa högersidorna  Länk till annan webbplats.berättat om hjärnforskaren Anna Tebelius Bodin Länk till annan webbplats. som beskriver lärandeprocessen med att hjärnan är som en ficklampa. Det är bara när man slår på den (tänder lampan) och fokuserar på vad man ska lära sig som kunskapen fastnar. Bara då lyckas man göra faktat till sin egen kunskap. Genom att använda radiodraman och poddar i undervisningen kan vi levandegöra och ”tända lampan” på faktat som vi vill att eleverna ska göra till sin egen.

För vad var det som gjorde att många i min generation tyckte att medeltiden och franska revolutionen var de mest intressanta tidsepokerna att läsa om i skolan? Vad var det som fångade vårt intresse? Vad det för att lärarna var extra inspirerande under dessa lektioner? Eller var det för att vi bänkade oss framför TV:n för att se Ivanhoe och Röda Nejlikan varje år? (Hur många gånger har vi egentligen sett dessa filmer?) Eftersom vi inte var lika duktiga som våra elever på källkritik har vi kanske fått revidera om vissa kunskaper. Men vad gör det, vårt intresse för dessa historiska epoker väcktes av filmerna.

I dag har vi som lärare stora möjligheter att använda oss av olika medier för att gestalta och levandegöra vår undervisning. Vilket jag tror att många gör. Men hur många använder alla de fantastiska skatter som finns utanför filmvärlden? Lyssnarskatter som både levandegör och gestaltar ett ämne men som också är språkutvecklande. I den här bloggen lyfter jag en av dessa lyssnarskatter. De andra får ni vänta på till SO-dagarna i november och kommande bloggar.

"Exorcismen i Eksjö, en unik blandning av Hollywoodskräck och rättegångspodd"


Tre syften för Exorcismen i Eksjö

- kopplande till centralt innehåll för svenska, samhällskunskap och religion 

  • Levandegöra ett rättegångsförfarande i språk och känslor. Ta hjälp av historien för att ”tända lampan” på alla begrepp och det annorlunda språkbruk som används inom arbetsområdet lag och rätt. Lärarhandledningen lyfter alla begrepp och ger förslag på hur dessa kan arbetas med för att befästas under arbetets gång.

”Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.”

”Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.”


  • Använda i religionsundervisningen som reflektion- och diskussionsunderlag i frågeställningar kring dygdetiska dilemman och relationen mellan religion och vetenskap

”Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.”


  • Språkutvecklande arbete, argumentera och kommunicera för att stärka språket och förståelse- och analysstrategier

”Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.”

”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.”

Arbetssätt för Exorcismen i Eksjö

Serien består av 8 avsnitt som är ca 25-30 minuter långa. Tanken är att frågeställningar och diskussioner lyfts efter att ni lyssnat på ett avsnitt. Det finns dock alltid en fördel i att repetera tidigare reflektioner och analyser inför varje avsnitt. Gör därför en kort paus efter introt och agera utifrån lässtrategin att förutspå, ”Vad tror vi kommer att hända i det här avsnittet?”

I lärarhandledningen Länk till annan webbplats. finns ett förslag på arbetsgång. Arbetsgången passar även klasser där elever arbetar på distans av olika anledningar. I handledningen finns också länkarna till frågeställningar Länk till annan webbplats. och de begrepp Länk till annan webbplats. som behövs lyftas inför ett avsnitt.

För att skapa möjlighet till egen reflektion innan diskussioner i större sammanhang föreslås arbetsmodellen EPA, (Enskilt - reflektera först själv, Par - visa och berätta för en parkamrat, Alla - diskutera i större grupp, dvs lyssnargrupp eller helklass.) Förslagsvis kan eleverna spara sina egna reflektioner i en loggbok, som de sedan kan använda för individuellt arbete, t ex för att skapa en reflekterande text kring ”Exorcisten i Eksjö”. Frågeställningarna finns som pdf Länk till annan webbplats. att lägga in i elevernas digitala verktyg och som kan visas som storbild i klassrummet.

Eftersom gestaltningen av rättegången använder ett språkbruk som eleverna inte är vana vid kommer eleverna behöva uppmärksammas och arbeta med detta. I de första avsnitten är begreppen flera, vilket gör att de lyfts extra i avsnittens arbetsuppgifter. Repetera dessa begrepp och lyft nya ord innan varje avsnitt. Utgå ifrån elevgruppens språkliga förutsättningar och låt eleverna berätta om sina erfarenheter kring orden. Gör detta inför varje lyssnartillfälle.

Förslag på arbete kring ämnesspecifika begrepp

Steg 1

Printa ut orden för ett eller flera avsnitt Dela ut orden till lyssnargrupperna och låt eleverna klippa ut orden.

Steg 2

Skriv upp rubrikerna Svåra ord, begrepp: Lag och rätt och Begrepp: Religion på tavlan eller i ett delat dokument.

Steg 3

Berätta att eleverna ska sortera orden utifrån de olika rubrikerna. Därefter ska de diskutera ordens betydelse och para ihop ord som betyder snarlikt eller passar i hop av andra anledningar, vilka de också kan rubricera med underrubriker. Till att börja med ska de sortera alla ord som gruppen kan utan att behöva be om hjälp.

Steg 4

När alla grupper har sorterat sina kända ord, gör ni en klassamling där alla grupper får berätta om sina ord och deras underrubriker.

Steg 5

När detta är gjort ska grupperna sortera några av de orden som de inte kunde innan samlingen. Förhoppningsvis har de snappat upp några förklaringar från andra grupper under genomgången.

Steg 6

Avsluta med att klassen diskuterar de ord som inte har blivit sorterade gemensamt. Skriv upp dessa ord på tavlan eller i ett gemensamt dokument. För att spara gruppens sortering fotar de sina ordkort eller klistrar upp dem på ett papper.

Lagom till höstlov, läslov, välförtjänd vila men också studiedagar och längtan efter fortbildning ger P3 Serier er denna skrämmande och nervkittlande upplevelse.

Så plugga in lurarna, klä dig skönt, ta dig ut i naturen eller lägg benen högt och njut av lärarfortbildning när den är som bäst.
- Lättillgänglig, intressant, gratis, färdigplanerad att använda och alldeles, alldeles fruktansvärt spännande …

Trevligt lyssnarlov!


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla