F som i sämst - som i bäst på att gestalta det vi inte ser

Varsågod, En fortbildning på sex lektioner som ingen lärare får missa ... ... ej heller deras elever ...

Mitt bidrag till barnboksveckan är att presentera ytterligare sex lyssnarlektioner som bygger på en enastående bok. Närmare bestämt, förra årets vinnare av Barnradions bokpris- F som är sämst. Länk till annan webbplats. F som är sämst är allt annat än sämst. Det är ett drama som är bäst på att gestalta det vi inte ser. Det är ett drama där lyssnaren får inblick i hur det är att inte fungera som alla andra, hur det är att alltid prestera bäst, hur vi vuxna påverkar barn och elever genom indirekta beteenden och oförståelse.

När Cilla Jackert 2019 vann Barnradions bokpris för F som är sämst Länk till annan webbplats.berättade hon att F som är sämst är en av de viktigaste böckerna som hon har skrivit. Att hennes tanke var att berätta om Jonna, ett barn som det inte går att skryta om i sociala medier, som det inte går bra för i skolan, som inte har några kompisar eller är duktig på en idrott eller sång eller något annat. 

”För jag tycker att det ska vara okej att inte vara lyckad”

Cilla Jackert

När jag lyssnar på Jonnas röst, hör hennes tankar och funderingar i mina lurar, får jag vara den vars hjärna inte fungerar på samma sätt som hos klasskompisarna. Jag får vara den som det inte går att skryta om i sociala medier, får vara den som inte har några kompisar och den som det inte går bra för i skolan. Då inser jag att det här är ett av årets viktigaste relationsdraman för både unga och "gamla". För det här är ett drama om kärlek och relationer mellan syskon och föräldrar och om hur fel det kan bli, trots att vi föräldrar vill så väl.

Att som lärare få höra Jonnas röst är ännu viktigare. För jag vet att hen sitter där i våra klassrum, kan så mycket, vill så gärna lyckas men det blir så fel, trots att hen ”gör sitt bästa”. I radiodramat F som i sämst Länk till annan webbplats. kan Jonna berätta och gestalta för oss lärare och klasskamrater varför det inte riktigt blir som för alla andra. Att Jonnas svårigheter sedan leder till styrkor som vi andra inte vågar använda. Och händelser som får vuxna och föräldrar att förstå mer, gör inte historien sämre utan bara ännu mer viktig. Det gör ju faktiskt Jonna till en riktigt lyckad person! 

I den här bloggen vill jag bland annat visa på berättelsens många mottagare, ungdomar som känner sig annorlunda och ”sämst”, de som har höga prestationskrav, de som har syskon som de jämför sig med, föräldrar som försöker kompensera sina barns svårigheter, som försöker att inte jämföra syskon emellan och så alla vi lärare som har flera av dessa ungdomar i våra klassrum. Framförallt vill jag belysa att dessa 6x15 minuter som jag fått vara i Jonnas huvud är en fortbildning som ingen lärare borde missa.

Lärarhandledning - förstå det som inte sägs

Göra inferenser - lyssna mellan raderna

F som i sämst gestaltar vår komplexa samtid på ett fantastiskt sätt och lämnar ingen oberörd. Det är ett drama som säger så mycket mer än det skådespelarna säger till varandra. Huvudpersonen Jonna har tillexempel sin första "riktiga" replik i mitten av dramat. Denna dramaturgi har jag tagit fasta på i lärarhandledningen Länk till annan webbplats. . Flera av lyssnaruppdragen till avsnitten är tänkta att hjälpa åhörarna att göra inferenser, dra slutsatser och förstå saker som inte sägs rätt ut. 

Inget ont som inte för något gott med sig - lyssna bortom raderna

F som i sämst är en mångbottnad berättelse där igenkänningsfaktorn är hög oavsett vem som lyssnar. Det gör att dramat passar extra bra att lyssna på när vi tränar på strategin att göra inferenser, lyssna bortom raderna. I lärarhandledningens slutprodukt får därför eleverna bland annat reflektera över,

- Inget ont som inte för något gott med sig och var det bra eller dåligt att Jonna klippte av Miriam flätan? 

Covidanpassad undervisning

I dessa besynnerliga och lite dystra tider är det inte så konstigt att flera av årets bloggar tar upp läs- och lyssnarstrategier för denna covid-epok. I Corona vände den negativa trenden Länk till annan webbplats. berättar jag hur man kan arbeta för att få elever som är hemma att läsa och delta i boksamtal. Där finns ett förslag på lektionsupplägg som kan passa även för F som är sämst. I bloggen, Att vara eller icke vara i skolan, Länk till annan webbplats. ger jag förslag på hur vi kan inkludera även de elever som är hemma i våra lyssnarupplevelser. Detta arbetssätt fungerar lika bra på F som är sämst. Min förhoppning är att eleverna ska få lyssna och arbeta med F som i sämst oavsett om de eller du som lärare är närvarande eller inte.

Lektionsplanering för höstmys med lyssnarglädje

Så missa inte, ladda ner lärarhandledningen, plugga in hörlurarna, högtalaren i klassrummet och sätt på F som är sämst. För F som i sämst är en stark berättelse där lyssnaren får en inblick i hur det är att inte fungera som alla andra, hur det är att alltid prestera bäst och hur vi vuxna påverkar våra barn och elever genom indirekta beteenden och oförståelse.

- Men framförallt berättar den, hur fel kan bli så rätt! 


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla