Flyktpodden gör upp med rasismen i klassrummen

Åtta dynamiska samtal om flykt och förföljelse som inger hopp om en bättre värld ...

Att få avsluta detta ”skitår” med att publicera en av mina viktigaste lärarhandledningar känns faktiskt riktigt bra. Att få så ett frö och inspirera till hur 2021 kan vara början på en ny och bättre värld känns ännu bättre ...

Aldrig har väl julens budskap varit så viktigt som nu. Pandemin har inte bara skapat oro och lidande för de som upplevt sjukdomen på nära håll. Den har skakat om, ökat fattigdom och polariseringen i hela världen. Som många andra har jag också blivit påverkad, då föreläsningar och pedagogiska möten har ställts in. Att då få avsluta detta ”skitår” med att publicera en av mina viktigaste lärarhandledningar känns därför faktiskt riktigt bra. Att få så ett frö och inspirera till hur 2021 kan vara början på en ny och bättre värld känns ännu bättre. Så i den här bloggen tänkte jag tipsa om en hedervärd start på vårterminen i samband med förintelsens minnesdag den 27 januari. 

Mediahuset fanzingo och Flyktpodden

Under hösten har jag samarbetat med mediahuset Fanzingo Länk till annan webbplats. och tagit fram en lärarhandledning Länk till annan webbplats. till deras Flyktpodd. I Flyktpodden (Red. Länken fungerar inte längre.) möter överlevande från Förintelsen eller annat krig/folkmord en ung person med egna erfarenheter av flykt och migration. Tanken med lärarhandledningen är att lyfta in dessa dynamiske samtal i klassrummen, så att fler ungdomar kan få ta del av samtalens viktiga frågeställningar.  

”Det är viktigare än någonsin att minnas och samtala om rasismens och nationalismens fruktansvärda konsekvenser. I dagens polariserade samhälle, där grupper av människor ställs mot varandra och avstånden mellan människor med olika livsvillkor ökar, kan unika personliga berättelser göra skillnad.”

Emma Lundenmark, projektledare Fanzingo

Lärarhandledning

Flyktpodden är ett värdefullt material för lärare med elever som har svårt att ta till sig mer traditionellt utbildningsmaterial som avhandlar till exempel Förintelsen och andra folkmord. 

Samtidigt är Flyktpodden väldigt värdefull i miljöer där ungdomarna inte har egen erfarenhet av utsatthet och förföljelse. Där kunskapen och förståelsen kring frågan är hög, men där det saknas gemensamma nämnare och närliggande erfarenheter. För dessa ungdomar är Flyktpodden ett viktigt verktyg som levandegör en verklighet som är helt främmande. 

Oavsett anledningen till lyssnandet skapar de unga programledarna en identifikation som ger nya ingångar till samtal om folkmord och flykt. De ger insikter som ökar förståelsen för att dra paralleller till det som hände och den utveckling som sker idag. Något som är förutsättningar för att ungdomarna ska kunna påverka sin egen framtid och omvärld. 

Två delar utifrån Förintelse och Förföljelse

Lärarhandledningen är uppdelad i två delar. Del 1 består av fem samtal. Här möter överlevande från Förintelsen en ung person som själv har erfarenhet av migration, i ett samtal om flykt och överlevnad. Del 2 består av tre samtal. Här sker ett möte över generationsgränser om utsatthet, våld och förtryck utifrån bland annat rasbiologin i Sverige och världen. Till varje samtal finns förutom en kort presentation av deltagarna och budskap tillhörande reflektionsfrågor och diskussionsunderlag, vilka är kopplade till läroplanerna för 7-9 och gymnasiet.  

Anpassad till digitala verktyg och distansundervisning

Lärarhandledningen är utformad så att den kan användas i sin helhet eller i delar utifrån de avsnitt som passar elevgruppen eller situationen. För att underlätta för läraren är handledningen skapad som en presentation i pdf. Det är för att läraren ska kunna plocka in de delar hen vill använda direkt i elevernas digitala verktyg. 

Under året har jag gett flera förslag på lyssnarupplevelser och arbetssätt som ska fungera även på distans. En gissning är att våra ungdomar kommer fortsätta med hel eller delvis distansundervisning även under våren. Att lyssna på Flyktpoddens fina samtal med efterföljande frågeställningar och diskussion fungerar lika bra oavsett om eleverna är i skolan eller på distans.

Arbetsgång för skola och distans

Som alltid delar jag upp arbetsgången i steg. Eftersom Flyktpodden vänder sig till äldre elever utgår jag ifrån att de är hemma digitalt. Och att vi pedagoger gör anpassningar åt elever som inte är digitala. Eftersom varje avsnitt är dryga 30 minuter långa behövs troligtvis en dubbellektion eller två lektioner för att hinna med både uppgift 1 och 2.

Steg 1

Förbered elevernas digitala verktyg med de avsnitt som ni tänker arbeta med, frågeställningar för uppgift 1 i individuella loggar och frågeställningen med venndiagram för uppgift 2 i en delad grupplogg.

Dela in eleverna i grupper om 4-5. Dessa grupper ska vara konstanta och ska diskutera reflektionerna kring frågeställningarna. Säkerställ att eleverna i gruppen kan diskutera oavsett var de befinner sig.

Steg 2

Förklara arbetsgången för eleverna och förtydliga att det finns två uppgifter per avsnitt.

  • Lyssna på ett avsnitt av "Flyktpodden" (ca 30 minuter)

Uppgift 1,

  • Reflektera över frågeställningar och svara i individuell logg
  • Gruppdiskussion kring reflektioner
  • Gruppen skriver ner sina reflektioner i grupplogg

Uppgift 2,

  • Reflektera över frågeställningen enskilt, skriv på post-it eller i tex. Jamboard. Skriv bara en sak per lapp och värdera inte.
  • Dela med er av reflektionerna i gruppen och fyll i venndiagrammet.
  • Diskutera "resultatet" och svara på frågorna gemensamt i grupploggen.

Steg 3

Oavsett om ni är i skolan eller på distans kan det finnas ett värde i att lyssna samtidigt och tillsammans. Om eleverna har sina kameror på under tiden som de lyssnar kan du också upptäcka reaktioner och situationer som kan vara bra att lyfta i realtid.

Steg 4

Den 27 januari är det Förintelsens minnesdag. Då är det 76 år sedan förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades. På Levande historia Länk till annan webbplats. finns mer om dagen och hur den kan uppmärksammas. Själv kan jag knappast tänka mig en bättre start på 2021 än att arbeta med Flyktpodden och dess frågeställningar, knyta ihop med Förintelsens minnesdag och sprida Flyktpoddens hoppingivande budskap. 

”Genom att minnas det hemska som har skett kanske vi tillsammans kan lyckas skapa en bättre värld.”

Som uppvuxen i en familj där julens budskap tolkas mer av Karl-Bertil Jonsson än av Jesus, vill jag önska alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR med att dela ett citat från Flyktpoddens dynamiska samtal,

"Tro på att alla människor är goda människor. ...då kommer man långt.
Jag tror!”

Tobias Rawet

Ps. Jag är extra stolt över lärarhandledningens illustratör. Det är min dotter, Lovis Åkerman Björsell som gjort porträtten. När hon lyssnade på Flyktpodden i somras kände hon att hon ville agera. Illustrationerna av de som möts är hennes (troligtvis första) bidrag till att vara med och skapa en bättre värld.


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla