Smarta val för miljön

I hem- och konsumentkunskap lär sig eleverna att göra smarta val utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. Vi arbetar mycket med att få eleverna medvetna om hur våra val och vår konsumtion påverkar.

Publicerad Av

Elevernas lärande utgår från livet i hem och familj samt hur det både påverkas av och påverkar samhälle och natur lokalt som globalt.

Som underlag använder jag mig av boken "Mat & Klimat" av författarna Pär Holmgren, Johanna Björklund och Susanne Johansson Författarna är experter på klimat och mat.

Pär Holmgren är välkänd meteorolog och föreläsare i ämnen som rör klimatfrågan. Johanna Björklund och Susanne Johansson är verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet och är ledande forskare inom mat- och klimatfrågor.

Denna klimatbok har tonvikt på vad vi odlar och äter. Visar hur vår livsmedelskonsumtion påverkar oss och vårt klimat. Hur våra val spelar roll. Boken visar också konkret vilka arealer vi tar i anspråk beroende på vad vi äter.

Boken guidar till ett klimatsmart Sverige genom att presentera fakta och aha-upplevelser, och slå hål på myter om maten och klimatet. Boken presenterar och analyserar olika livsmedel.

Ett annat material jag använder är ett material av Elin Röös, som arbetar som gästforskare vid Environmental Change Institute. Där studerar hon miljöpåverkan från produktion och konsumtion av livsmedel från ett systemperspektiv använder mest livscykelanalys (LCA Länk till annan webbplats.) som verktyg.

Arbetet kretsar kring definitionen och utformningen av hållbara dieter för framtiden, ett arbete som hon gör för Framtidens lantbruk SLU Länk till annan webbplats..

Elin Röös är initiativtagare till arbetet med Köttguiden Länk till annan webbplats. som är en tabell där man kan se vilken påverkan olika slags proteinkällor har på olika miljöområden. Tanken är att den ska underlätta bra val och stimulera till dialog och kommunikation om den höga köttkonsumtionen. Bakom den till synes enkla tabellformen finns en hel del svåra överväganden och en gedigen forskningsinsats.

Jag använder Elins åhörarkopior från Elin Röös föreläsning på World Home Economics day i Uppsala 2014 (1)

Film om köttguiden

Eleverna ska kunna resonera utifrån dessa perspektiv. Som stöd får de olika strukturer att utgå ifrån. Den vanligaste som jag använder kan se ut så här:

Strukturen fungerar utmärkt. Det jag alltid försöker ge eleverna är uppgifter där de kan utveckla sina resonemang. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

Ett kunskapskrav är att eleven kan föra resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Det centrala innehållet i arbetsområdet "Miljö och livsstil” säger att vi ska arbeta med

  • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet

Bra film om våra perspektiv av Maria Berg:

Bra film om bedömning av Maria Berg:

Nya matvanor kan rädda klimatet

Dagens Nyheter hade igår en mycket bra artikel om klimatet: ”Nya matvanor kan rädda klimatet” Länk till annan webbplats. Artikeln handlar om att vi måste äta mindre mängd kött, framför allt nötkött, och slänga mindre mat om vi ska klara klimatmålen. Vår mat står för ungefär en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Allra mest kommer från köttproduktionen (15%). Det handlar om hur mycket kött vi äter och hur vi producerar det. Artikeln har visar på skillnaden på livsmedlens olika mängd koldioxidutsläpp. Det finns också en jämförelse mellan en hamburgare och fiskburgare. En artikel att bokmärka eller skriva ut för att använda för elevernas lärande.

World Home Economics Day 21 mars

Över hela världen uppmärksammas "World Home Economics Day" den 21 mars varje år. I Sverige arrangeras bland annat en uppskattad Hushållsvetardag nära det internationella datumet. Med stöd från Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas Fond arrangeras dagen på Blåsenhus i Uppsala. Fortbildningsdagen har alltid intressanta föreläsare och är kostnadsfri.


Maria Hagblad

Lärare i hem- och konsumentkunskap. Tidigare ämnesspanare.

Mejla