Utvärdering via UTV5

Under veckan har mina elever utvärderat min undervisning i hem- och konsumentkunskap. Det är något som alla lärare i Sala kommun gör med alla sina elever i alla sina ämnen med hjälp av utvärderingsprogrammet UTV5. Det med start nu under hösten.

Även tidigare har jag låtit mina elever utvärdera utifrån egna enkäter, Google Formulär Länk till annan webbplats.  och SchoolSoft Länk till annan webbplats.. Jag kan skapa enkäter i SchoolSoft eftersom jag är administratör.

Dessa frågor ska våra eleverna besvara anonymt via UTV5:

 1. Jag känner till kunskapskraven och vet vad som krävs av mig för att uppnå de olika betygen.
 2. Jag lägger ner det arbete som krävs för att nå mina betygsmål.
 3. Jag använder lektionerna på ett effektivt sätt.
 4. Min lärare visar att han/hon tror på att jag ska lyckas bra i ämnet.
 5. Jag får uppmuntran, stimulans och stöd för att lära mig mer.
 6. Läraren förklarar så att jag förstår.
 7. Läraren är engagerad.
 8. Det är arbetsro på lektionerna.
 9. Stämningen under lektionstid är bra.
 10. Det är variation på arbetssätten under lektionerna.
 11. Jag får vara med och påverka hur vi arbetar med lektionernas innehåll.

De svarsalternativ som finns är

 • Instämmer helt
 • instämmer i huvudsak
 • instämmer delvis
 • instämmer inte alls.

Eleverna loggar in med personnummer och initialer.

Jag tycker själv att det är spännande att se hur eleverna svarar. Dock så skapar det oro i kollegiet då eleverna bedömer oss lärare. Resultatet skickas också vidare till rektor. Undervisande lärare ska analysera resultat och sedan skicka analysen till rektor. Vår rektor menar att det är det viktigaste hur vi analyserar och hanterar resultatet, vilket jag självfallet håller med om.

Det bekväma är de redan färdigställda frågorna och att resultatet sammanställs direkt. Det obekväma är att det kan vara en liten andel som inte svarar seriöst och de som verkligen vill sätta dit en lärare som de inte tycker om. Jag har hört kommentarer från elever att de ska skriva ner en lärare som de inte tycker om.

Svaren från mina elever varierar något. De allra flesta på den vänstra sidan av skalan. Svaren blir inte alltid det man förväntar sig. En klass som presterar bra och har socialkompetens behöver inte just vara de som är mest positiva och tvärtom. Sedan finns de elever som inte bryr sig om frågorna utan de bara svarar hur som helst. Men de allra flesta tror jag gör det seriöst.

Syftet med utvärderingarna är att utveckla undervisningen och lärandet hos våra elever. Däremot tror jag att det är svårt för rektor att bortse från enkäternas svar när vi ska lönesättas.


Maria Hagblad

Lärare i hem- och konsumentkunskap. Tidigare ämnesspanare.

Mejla