Angelicas VFU-planering

Under fyra veckor kommer klassen tas över av Angelica som gör sin sista VFU hos mig. I januari är hon färdig hem- och konsumentkunskapslärare. Det är hennes tredje period hos mig på Vallaskolan i Sala. Det är så roligt och utvecklande att ha en så duktig lärarkandidat hos sig.

(Red: Merparten länkar i det här inlägget har tagits bort eftersom de slutat fungera.)

Detta är hennes planering under sina veckor här:

Första lektionen

Presentation av arbetet Länk till annan webbplats.:

image
image
image
image
image

De får testa näringsberäkningsprogrammet Matkoll Länk till annan webbplats. där programmet även prisberäknar.

Första lektionens bedömningsmall. (De blir formativt bedömda genom hela arbetsprocessen).

Livsmedel att utgå ifrån:

Planering för eleverna:

Presentation av Andra och tredje lektionen:

image
image

Bedömningsmall för matlagare:

Frågor till detektiver att arbeta med: Länk till annan webbplats.

Bedömningsmall för detektiver (kamratbedömare)

Presentation av lektion 4:

image

Frågor att besvara vid reflektion:

Bedömningsmall för reflektion


Maria Hagblad

Lärare i hem- och konsumentkunskap. Tidigare ämnesspanare.

Mejla