Att vara lokal lärarutbildare (LLU)

Att vara lokal lärarutbildare (LLU) är både roligt och utvecklande. Jag har haft förmånen att vara det till några lärarstudenter.

Nu är Angelica hos mig för den sista VFU-perioden i hennes utbildning. Den tredje gången i ordningen. Fördelen med att studenterna kommer till samma skola är att de lär känna en skola bra och eleverna blir mer trygga när samma person återkommer. Dessutom ska de gradvis ta över mer av undervisningen och är det en fördel om studenten och LLU har förtroende för varandra.

Självklart finns det fördelar att vara på flera skolor och möta olika pedagoger. Risken att bli ”färgad” blir nog mindre då.

Det jag tycker är viktigt är att studenten ska hitta sitt sätt att vara som pedagog. Inte ta efter någon annan (om man nu inte tycker att det passar ens person bra). Det man ska arbeta med är att vara autentisk i sin person och i sitt förhållningssätt. Förstärka sin egen personlighet. Det är enligt min erfarenhet ett bra sätt att bli respekterad av eleverna. Att vi är olika som individer uppskattas och är viktigt i skolan. Engagemang och ett kunnande i sitt ämne är självklart för att lyckas i sitt uppdrag.

Nu sista perioden så ansvarar Angelica för planering, inköp, genomförande och bedömning. Dock är det jag som har det juridiska ansvaret, eftersom studenten är under utbildning.
 Jag har fullt förtroende för att Angelica och eleverna uppskattar henne. Hon ser alla elever, bygger snabbt relationer med eleverna och får alla att arbeta.

Det blir spännande att se hur eleverna utvecklas i sitt lärande tillsammans med Angelica. Varje lektion arbetar de med att utveckla olika färdigheter, de blir formativt bedömda så de har möjlighet att göra justeringar i sin planering och genomförande.

Det blir mycket arbete som ska läggas ner eftersom det är 130 elever som arbetar efter samma planering. 130 elever x 4 veckor blir totalt 520 olika formativa bedömningar under hennes VFU på Vallaskolan.

Genom att betrakta andra inser jag vilket omfattande uppdrag vi lärare har.


Maria Hagblad

Lärare i hem- och konsumentkunskap. Tidigare ämnesspanare.

Mejla