Obefintlig kompetensutveckling för hem- och konsumentkunskapslärare

Satsningar på kompetensutveckling i våra ämnen är i stort sett obefintliga, med undantag av matematiklyftet.

Det våra skolledare satsar på är framförallt skolutveckling. Det har varit bra, men vi behöver också kompetensutveckla oss i våra specifika ämnen.

Vi förväntas att vara engagerade lärare, ha uppdaterade ämneskunskaper samt kunna inspirera våra elever i deras lärande. Då behöver vi kontinuerligt få ägna några studiedagar per år till ämneskompetensutveckling.

Alla som varit iväg på någon meningsfull fortbildning vet hur entusiastisk och inspirerad man blir. En påfyllning av energi och ny kunskap. Det är så givandet att få träffa ämneskollegor för att utbyta erfarenheter. Så roligt att sedan applicera detta i sin undervisning samt göra lärandet för våra elever mer intressant.

Det borde vara så att vi förväntas och uppmanas att söka kompetensutvecklingen våra ämnen. Att det är viktigt att vi håller oss uppdaterade. Att rektor och medarbetare planerar tillsammans vad nästa steg i vår kompetensutveckling.

Som det är nu så får man leta efter ”gratis” fortbildning samt helst se till att det inte behövs vikarier.

Det jag brukar göra är följande:

  • Besöka en kollega på en annan skola/kommun när eleverna är på prao.
  • Delta i Västerås kommuns studiedagar för hem- och konsumentkunskapslärare (arbetar själv i Sala kommun).
  • Praktisera på en arbetsplats under en dag.
  • Delta på en årlig återkommande gratis kompetensutvecklingsdag i Uppsala; World Home Economics day. Dagen genomförs med medel ur Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas fond. Alltid bra och intressanta föreläsare.
  • Gå kurser privat för att förkovra mig inom mitt ämne.

Denna form av kompetensutveckling kräver tid, driv och intresse. Det jag efterfrågar är att det ingår i min kompetensutvecklingsplan så att jag uppmanas /uppmuntras att gå olika kurser och får medel för detta.