Forskning i ämnet hem- och konsumentkunskap

Denna vecka deltar mina elever i årskurs nio i en enkät som handlar om elevernas uppfattning om medborgarskap, jämställdhet och hem-och konsumentkunskap.

Publicerad Av

Det är Karin Hjälmeskog, lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet som gör studien. Hon har särskilt fokus på frågor om genus och jämställdhet, hem- och konsumentkunskap och utbildning, konsumtion och hållbar utveckling.

Enkäten gjordes även för 20 år sedan och då och som nu samarbetade Karin Hjälmeskog med Noriko Arai från Japan och de jämför de båda länderna. De ska presentera resultatet nästa sommar på IFHEs kongress i Korea. IFHE står för Internationella federationen för huslig ekonomi som är ett nätverk med lärare i hem- och konsumentkunskap runt om i världen.

År 2013 deltog mina nior i en annan studie som Maria Lange, doktorand inom ämnet hem- och konsumentkunskap, gjorde. Då kom Maria och genomförde studien i aulan med ett system via mentometerknappar. I och med att eleverna tryckt sitt svar så fick alla se resultatet eftersom storbildskanonen användes. Studien handlade om livsmedelshygien.

Det finns väldigt lite forskning gjord kring just ämnet Hem- och konsumentkunskap och Marias projekt var tänkt att bidra till att stärka ämnets vetenskapliga bas och är en del av den nationella forskarskolan i Hem- och konsumentkunskap som då genomfördes i Sverige.

Genom studien kunde jag se vilka luckor som eleverna hade i ämnet. Eftersom eleverna hade bristande kunskaper skapade jag ett nytt undervisningsmaterial i utifrån resultatet. Följande lektion tog jag upp resultatet samt visade min nya presentation.

Efter min undervisning fick eleverna svara på en enkät via SchoolSoft med liknande frågor. Enkäten sammanställdes automatiskt som självklart visade på en klart bättre resultat än på Marias studie. Det är just därför jag gärna vill delta i olika studier så att man kan bidra och basera sin undervisning på forskning.


Maria Hagblad

Lärare i hem- och konsumentkunskap. Tidigare ämnesspanare.

Mejla