Bra kompetensutveckling för pedagoger

Jag vill tipsa om två bra webbaserade fortbildningar med kompetensutveckling för lärare.

Publicerad Av

Alla lärare möter elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i sin vardag. Här finns ett ypperligt tillfälle att förkovra sig i ämnet, helt kostnadsfritt.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett studiepaket i ämnet. Jag är halvvägs i utbildningen och tycker att upplägget är riktigt bra och intressant.

Studiepaketet vänder sig i första hand till den som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i sitt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i arbetslaget eller för egna studier.

Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Det kan användas för eget intresse eller tillsammans i en grupp.

Länk till studiepaketet (Red. Länken fungerar inte längre.)

Sedan har jag också gått Skolverkets kurs i bedömning och betygssättning. Vallaskolan har som mål att alla ska ha gått kursen samt blivit godkänd på slutuppgiften under detta läsår. Jag gjorde den under förra läsåret. Fördelen när alla går samma kurs är att alla har en gemensam grund att stå på. Man märker tydligt i diskussioner att vi som är färdiga med kursen förstår varandras resonemang bättre gällande bedömning och betyg. Sedan blir man mer trygg i sin bedömning.

Den webbaserade kursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo. Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som man genomför i sin praktik.

Sista dagen för att lämna in slutuppgiften var 30 juni 2016.

Länk till kursen i bedömning och betygsättning (Red. Länken fungerar inte längre.)


Maria Hagblad

Lärare i hem- och konsumentkunskap. Tidigare ämnesspanare.

Mejla