Att utveckla sin undervisning

Ett mycket bra sätt att utveckla sin undervisning är kollegialt lärande. Det är den bästa ”fortbildningen” enligt mig. Det kan ske på många olika vis.

Publicerad Av

Ett enkelt sätt är det vi nu gör på Vallaskolan i Sala, och det är att vi besöker varandras lektioner. Vi är indelade i par av skolledningen. Innan besöken har vi själva valt ut vilka fokusområden som just vi ska titta på.  Vi ska besöka varandra två gånger och det vi tittar på är exempelvis; ”Hur väcker man elevernas intresse?” ”Är eleverna engagerade?” ”Hur börjar och slutar man en lektion?” De konkreta observationerna består i ”Detta såg jag”, ”Saker som fungerade bra”, ”Saker som kan fungera ännu bättre”. Sedan ska vi i gemensamt samtal sätta upp nästa steg; ”Styrkor att bygga vidare på”, ”Utvecklingsområden att arbeta med”, ”Prioriterade nästa steg”.

 Ett annat sätt är att besöka en kollega på en annan skola i samma kommun eller utanför kommungränsen. Att bara besöka en annan skola och se hur allt är organiserat ger väldigt många idéer till att utveckla sin undervisning. Jag har varit iväg ett flertal tillfällen till skolor i andra kommuner samt också besökt lärare inom min egen kommun som undervisar i samma ämne. Det brukar jag passa på att göra när eleverna är på prao. Det är inspirerande att se ämneskollegor undervisa och hur de interagerar med eleverna.

Genom att vara med i olika grupper på Facebook får man lätt kontakt med andra ämneslärare. Där kan man dela med sig av sitt material och frågeställningar. Man kan lätt be om hjälp om man behöver rådgöra i olika frågor. Man kan även be någon annan bedöma ett arbete. Här kan man skapa personliga kontakter som kan leda till samarbete och eventuellt besöka varandra.

Att ha en ämnesblogg kan vara ett bra sätt att dela med sig och skapa kontakter med kollegor. Jag startade HK-bloggen på Vallaskolan Länk till annan webbplats. år 2009 och har sedan dess publicerat mitt undervisningsmaterial där. Sedan dess har jag skrivit nästan 1000 inlägg samt publicerat närmare 5000 bilder. Sedan 2013 har jag också publicerat en mängd filmer som jag själv producerat. Eftersom jag var den första HK-läraren som ämnesbloggade har jag fått en del uppmärksamhet. Jag har föreläst om hur jag arbetar på olika nätverksträffar och HK-konferenser. Genom HK-bloggen på Vallaskolan har jag fått kontakt med olika kollegor i landet. Kollegor har blivit inspirerade och själva skapat ämnesbloggar och egna receptfilmer.

Receptfilmer har jag producerat sedan flera år tillbaka. Det startade med PowerPoint-presentationer redan 2001. Jag fotograferade varje moment i recept för att underlätta och tydliggöra receptgenomgångar. Som en demonstration fast dokumenterad. Dessa har jag  stor glädje av eftersom eftersom förstärker min undervisning. När jag övergick att göra filmer har dessa PowerPoint-presentationer blivit till film. Numera kan eleverna se och följa receptfilmerna direkt i sin padda. Det gör de före, under och efter lektionen.

Gällande hur vi lär oss så har studier visat att alla lär sig bäst genom att koppla samman bilder och ord.  ”Hur vi lär av”  John Hattie & Gregory Yates 2014

”Vi lär oss alla visuellt och auditivt, inte bara några av oss. Laboratoriestudier visar att vi alla lär sig bra när inflöden vi upplever är multimodala eller förmedlas genom olika medier. Vår hjärna är otroligt välprogrammerad och integrerar information från olika källor, särskilt från olika modaliteter. Effektiv inlärning sker när ord och bild kombineras. Påståenden som att ”Vissa lär sig genom ord och andra genom bilder” stämmer inte, eftersom alla elever lär sig mer effektivt av att koppla samman bilder med ord"

Mina receptfilmer har visat sig vara oumbärliga nu när vi har många nyanlända elever som snabbt ska ut i vanlig undervisning. De fungerar alldeles utmärkt för dessa elever. Det är så roligt att kunna hjälpa alla elever.

Mina filmer ligger på min Youtube-kanal Länk till annan webbplats. och där tar jag också del av andras klipp. Två HK-kollegor,  Li-Li Pettersson och Sara Sidén, jag träffade under SETT-mässan har producerat en väldigt bra film om matlagningsmetoder. Den är textad både på svenska och persiska och visar en mängd metoder.  Jag blev väldigt glad över att de berättade att de använder mina filmer och har blivit inspirerad av mig. Jag kommer helt klart att använda mig av deras material. Kanon! De kommer att under maj månad besöka mig på Vallaskolan för att ta del av hur jag bedömer och dokumenterar elevernas arbete.


Gällande hur vi lär oss så har studier visat att alla lär sig bäst genom att koppla samman bilder och ord.

”Hur vi lär av”  John Hattie & Gregory Yates 2014

”Vi lär oss alla visuellt och auditivt, inte bara några av oss. Laboratoriestudier visar att vi alla lär sig bra när inflöden vi upplever är multimodala eller förmedlas genom olika medier. Vår hjärna är otroligt välprogrammerad och integrerar information från olika källor, särskilt från olika modaliteter. Effektiv inlärning sker när ord och bild kombineras. Påståenden som att ”Vissa lär sig genom ord och andra genom bilder” stämmer inte, eftersom alla elever lär sig mer effektivt av att koppla samman bilder med ord.”

Under SETT-dagarna hade jag äran att föreläsa som ämnesspanare i LRs monter. Där berättade jag hur jag arbetade med it för ökad måluppfyllelse. LR spelade in min föreläsning och när den redigerad och publicerad kommer jag att länka till den. Det podd-avsnitt med mig som spelades in hittar ni via denna länk. Det var roligt att mina föreläsningar uppskattades och att jag fick träffa de kollegor som använder sig av HK-bloggen på Vallaskolan.

Under mina dagar i Kista så hade jag också möjlighet att gå på en del föreläsningar. En intressant föreläsning var den med Ann-Sofie Jägerskog (Red. Länken fungerar inte längre.), ”Att arbeta på vetenskaplig grund – men hur och vilken?”. Hon brinner för skolutveckling och ämnesdidaktiska frågor. Handleder och koordinerar forsknings- och utvecklingsprojekt inom skolan. Anställd av Fryshuset och Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.

Ann-Sofie menar att det finns implementeringsproblem när forskning görs om och på lärare. Om forskning istället görs av och för lärare blir relationen bättre mellan akademi och skola. Att lärare blir producenter istället för konsumenter av kunskap och forskning. Det är ämnesutvecklande när lärare själva bedriver undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Genom att alla får ett ”utmaningsområde” så kan det utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och på så vis skolutvecklingen. Fryshuset arbetar på detta sätt med Ann-Sofie som projektledare.

Fryshusets modell

Att gå på olika föreläsningar är alltid inspirerande och kan ge idéer till att utveckla sin undervisning. SETT-dagarna bjöd på en mängd olika föreläsningar. Jag lyssnade på Peter Friberg som föreläste om ”Hemmasittare och vägen tillbaka”. Mycket intressant. Ni kan läsa mina anteckningar här Länk till annan webbplats..

Patricia Diaz var en annan intressant och strukturerad föreläsare som använder en mängd olika digitala verktyg. Strategier för ett formativt arbetssätt är tydliga mål, synligt lärande, effektiv återkoppling, elever som resurser för varandra och ansvarstagande elever. En hög elevaktivitet är förutsättningen för ett formativt arbete. Det är viktigt att stimulera, samarbeta och synliggöra. Med hjälp av olika digitala verktyg visade hon hur hon gjorde. Här är en länk Länk till annan webbplats. till olika digitala verktyg som finns på hennes blogg.

Ett enkelt förslag från Patricia på lektionsupplägg:

Låt eleverna se ett klipp hemma. Flippat. Sedan ställer man en fråga gällande klippet via Mentimeter. Länk till annan webbplats. Deras svar ska vara dolt för eleverna. Sedan ber man eleverna resonera om svaren med bordsgrannen. Därefter ställer man samma fråga igen med Mentimeter. Visa de båda staplarna för eleverna. Gemensamt resonemang med klassen.

Att utveckla sin undervisning handlar också om förhållningssätt till eleverna. Att man reflekterar över hur man är och hur man tänker om eleverna. Micke Gunnarsson var en mycket underhållande föreläsare i ämnet under SETT-dagarna. Att lyssna på Micke gjorde mig alldeles varm eftersom han talade om vikten att nå varenda elev. Att man måste vara flexibel för att väcka lust, nyfikenhet och ett lärande. Han menar att man ska möta människor på det sätt man själv vill bli bemött. Det handlar också mycket om hur vi ser på vår tillvaro så att vi ser saker och ting i ett större perspektiv. Man bara måste lyssna på honom...

Jag är tacksam över att jag fick delta som föreläsare samt gå på en mängd intressanta föreläsningar under SETT-dagarna. Att få inspiration av andra utanför min skola är väldigt viktigt för att utveckla min egen undervisning. Tack er som lyssnade och tack till er alla som gav mig inspiration!


Maria Hagblad

Lärare i hem- och konsumentkunskap. Tidigare ämnesspanare.

Mejla