Ändra dig eller dö?

Japp, nytt år igen… nyårslöfte om förändring, någon? Visst, vi är många som lovar bot och bättring och gör utfästelser om att ta tag i den där kursen eller om att äntligen söka till den där fortbildningen. Men vad skulle du egentligen göra om du ställdes inför valet mellan att ändra ditt beteende eller att dö?

Publicerad Av


Man kan anta att det självklara svaret är att du skulle göra en förändring av ditt sätt att leva. Men så är antagligen inte fallet.

En undersökning visar att nio av tio människor väljer att bli kvar vid sina invanda mönster, trots en överhängande risk att dö. Sjukhusens vårdplatser är överfulla av människor som trots svåra sjukdomar, orsakade av sättet de lever på, vägrar att ändra sitt beteende. De fortsätter att röka trots sin lungcancer och de fortsätter att dricka alkohol trots sin skrumplever. Nittio procent av alla by-pass patienter har två år efter operationen inte ändrat sina levnadsvanor.

Så då kanske det inte är så konstigt att det är så förtvivlat svårt att förändra skolan?

I sin bok ”The New Meaning of Educational Change Länk till annan webbplats.” tar forskaren Michael Fullan upp alla tänkbara aspekter på varför lärarna, trots ideliga önskemål om förändring, står fast och visar få tecken på att vilja förändra sig.

Fullan menar att det handlar om hur förändringsprocesserna genomförs. Ofta sker det genom en-dagars så kallade ”spray on-kurser”. Denna typ av fortbildning är i det närmaste meningslös och fungerar mest som en tjusig fernissa, som flagnar redan på väg hem.

Det finns ett helt forskningsfält som heter ”Educational Change Länk till annan webbplats.”, där forskare under många år pekat på felaktigheterna med dagens sätt att försöka få till en förändring av skolans praktik. Trots detta förläggs lärarnas möjligheter till skolutveckling till tre dagar under vecka 44, och sedan är man förvånad över att skolan är så svår att förändra. Kanske dags att börja lyssna på den forskning som finns?

För en bestående effekt krävs motivation och långsiktighet. Tänk på det när du avger ditt nyårslöfte!


Martin Tallvid

Gymnasielärare i Samhällskunskap, lektor och filosofie doktor. Forskar kring pedagogik, IT och Internet.

Mejla