Ropen skalla – dator till alla! Är det riktigt klokt?

Arbetar du på en 1:1 – skola? Sannolikheten för det är hög. I över två tredjedelar Länk till annan webbplats. av kommunerna i Sverige pågår det nu 1:1-projekt av olika dignitet. Vissa kommuner satsar stort och köper in laptops eller surfplattor till alla elever i såväl förskolan som i grund-och gymnasieskolan, medan man i andra kommuner tar det lite lugnare och börjar med att testa i några få pilotskolor.

Publicerad Av

Som ett brev på posten (?) kommer i kölvattnet av dessa stora investeringar frågorna om det verkligen är vettiga satsningar. Är det klokt att investera i teknik för hundratusentals kronor utan att veta vad man får för pengarna? Eller ska vi satsa på BYOD?
Mitt eget forskningsprojekt har handlat om Falkenbergs första år med En till En och ger till en del svar på frågan, men säger övrig forskning?

Låt oss titta på argumenten för satsningarna på IT i skolan:

Det vanligaste argumentet är att skolan måste hänga med i utvecklingen och att skolan måste förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle. Det är väl gott så, det argumentet köper jag. Inte vill vi att våra elever ska komma ut på arbetsmarknaden med en griffeltavla i högsta hugg? Eller vad tycker Björklund Länk till annan webbplats.? Detta argument stöds av internationell forskning (Red. Länken fungerar inte längre.). De elever som arbetar i 1:1-miljöer får en hög digital kompetens, vilket också visar sig i argument nummer två.

Det andra skälet till att skolan ska förse eleverna med en personlig dator är att man vill minska eller rentav utplåna den digitala klyftan mellan de som kan använda datorn som ett redskap för lärande och de övriga. Här har skolan en viktig uppgift. Ännu ett argument som jag kan sympatisera med och som forskningen också stöder.

Det tredje och kanske viktigaste argumentet handlar om kunskaper. Skolan främsta uppgift är ju trots allt att fungera som en plats där alla elever får en möjlighet att lära sig så mycket som möjligt. Förbättrar datorn lärandet?

Här är forskningen inte lika glasklar i sina slutsatser. Det finns forskning Länk till annan webbplats. som visar på signifikant förbättrade resultat, men det finns också annan forskning som är mer försiktig i att peka ut 1:1 som ett säkert sätt att förbättra elevernas betyg. Det vi kan vara helt säkra på, och som också John Hatties forskning visar, är att det inte hjälper med att fylla klassrummet med läsplattor och bärbara datorer om inte lärarna vet hur man ska använda dem i undervisningen.

Slutsatsen blir alltså även i denna fråga att läraren är den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt lärande i klassrummet, och för att lärarna ska ha en möjlighet att leva upp till dessa nya krav krävs det fortbildning!


Martin Tallvid

Gymnasielärare i Samhällskunskap, lektor och filosofie doktor. Forskar kring pedagogik, IT och Internet.

Mejla