Det bubblar i de sociala medierna i Skolsverige

Vecka 44. Smaka på den. Fortbildningsvecka för lärare i hela Sverige. Lärande i Tiden (Red. Länken fungerar inte längre.) i Östersund, Skolforum i Stockholm, Mötesplats Skola i Göteborg, Skoldagarna Länk till annan webbplats. i Malmö. Det finns fler exempel, och då har jag ändå inte nämnt alla små lokala initiativ ute på skolorna runt om i Sverige.

Publicerad Av

Under dessa dagar har Twitter nästan bågnat av kommentarer, citat och fyndiga formuleringar. Facebook har fyllts med bilder och statusuppdateringar om alla nya insikter och upplevelser. Till och med Instagram har fått ett litet uppsving under dessa dagar. Det bubblar i de sociala medierna i skolsverige.

Ett annat exempel på att lärare nu är mer pigga på att använda sociala medier är reaktionerna efter senaste läraravtalet. Även då kunde man se en dramatisk ökning av lärares engagemang på Facebook och Twitter. Det var hundratals ”likes” på kritiska inlägg inom några timmar och besvikna lärares kommentarer på Twitter retweetades i en aldrig tidigare (i lärarsammanhang) skådat mängd.

Ett tredje exempel (nu börja det likna Spanarna i P1...) på lärares användande av sociala medier är det utvidgade lärarkollegiet Länk till annan webbplats., det vill säga det av Ann Marie Körling (Red: Länkens målsida finns inte längre.) myntade uttrycket som beskriver alla de Facebook-grupper och Twitter-grupper, som bildats för att möjliggöra en pedagogisk diskussion på nätet mellan lärare. Här finns det grupper för det mesta som rör undervisning och skolan. Några vill förändra skolsverige, andra vill byta tips om IPad och ytterligare några vill diskutera språkundervisning. Exemplen är många och de har alla det gemensamt att de är fyllda av lärare som har åsikter och vill använda sig av sociala medier i skolan.

Själv var jag i Jämtland och deltog i Lärande i Tiden. En utmärkt konferens för Jämtlands alla lärare, med många spännande föreläsningar. Jag fäste mig speciellt vid en föreläsning som handlade om just lärares förhållande till sociala medier. Det var nyligen disputerade Niklas Ekberg som berättade om sin avhandling (Red: Länkens målsida finns inte längre.) och sina försök med lärande via mobiltelefoner.  Ekberg vill dock ifrågasätta hypen en aning, och menar att det inte är helt okomplicerat att använda sociala medier i undervisningen. Bilden av sociala medier som snabba, enkla och intuitiva behöver problematiseras, menar Niklas. Visserligen kan sociala medier stimulera till en ökad elevaktivitet och produktivitet, men det innebär även risker.

Helt rätt, menar jag. En av grundbultarna i användandet av sociala medier är naturligtvis den fantastiska möjligheten att kommunicera och samarbeta med flera användare i en gemensam kanal. Tillgängligheten är evig och det är ett otroligt snabbt medium. Men, det finns sällan tid för eftertänksamhet och reflektion och med det följer risken för att passera över gränser. Man måste betänka att det är omöjligt att ångra ett inlägg som en gång publicerats på nätet.  Denna insikt är en viktig digital kompetens som vi måste förmedla till våra elever, när sociala medier är ett självklart inslag i undervisningen.


Martin Tallvid

Gymnasielärare i Samhällskunskap, lektor och filosofie doktor. Forskar kring pedagogik, IT och Internet.

Mejla