Atlantångare eller snabba ryck??

Utbildningsminister Björklund har fått många skribenter och bloggare att förtjust kasta sig över hans favoritmetafor om hur besvärligt och trögt det är att förändra skolans praktik.

En välbekant bloggare Länk till annan webbplats. vitsar till exempel om Titanic och om behovet av en nykter och kompetent kapten som kan hantera en sextant. En annan (Red. Länken fungerar inte längre.) skribent tycker att det är svårt att navigera om kaptenen på skutan ständigt har ställt in propellrarna på att jobba bakåt.

Men den här gången har faktiskt Björklund stöd i forskningen. Till och med vid ”en bred genomgång av forskning” visar det sig att det är komplicerat och tar lång tid att förändra skolan. Ett helt forskningsfält kallat ”Educational change”, med egna internationella tidskrifter (Red. Länken fungerar inte längre.) innehållande högkvalitativ forskning, visar att man över hela västvärlden kämpar med att genomföra förändringar i skolpraktiken. Men det går trögt.

Professor Michael Fullan Länk till annan webbplats., som vikt sitt forskarliv åt att studera förändringar i skolan, menar dock att Björklund visserligen har rätt i att det tar lång tid att förändra skolan, men han har visat att det går. Men det räcker inte med att förändra prov- och betygssystem. Det ger bara kosmetiska förändringar och påverkar inte skolans långsiktiga resultat. Kortfattat, menar Fullan, att förändringsarbetet måste vara genomgripande på alla nivåer – från utbildningsminister till lärare – och vara konkret och mätbart. Viktigast är att lärarnas professionalitet respekteras och att det finns en god balans mellan undervisning och bedömning av eleverna.

Det verkar finnas all anledning att lyssna till forskningen även i denna fråga …

cc licensed flickr photo Länk till annan webbplats. shared by State Library of New South Wales collection Länk till annan webbplats.


Martin Tallvid

Gymnasielärare i Samhällskunskap, lektor och filosofie doktor. Forskar kring pedagogik, IT och Internet.

Mejla