Computer Based Testing – nästa fluga?

The computer will blow up the school. That is, the school defined as something where there are classes, teachers running exams, people structured in groups by age, following a curriculum – all of that. The whole system is based on a set of structural concepts that are incompatible with the presence of a computer

Publicerad Av

(Papert, 1984, p. 38)

Nja, vi är väl inte riktigt där ännu. Men förhoppningarna knutna till tekniken som förändrande kraft lever kvar, trettio år senare. Satsningarna på att dela ut laptops eller surfplattor till skolelever sprider sig över hela världen med oförminskad fart. I USA har nyligen (juli-2013) staten California bestämt sig för att dela ut 640 000 Ipads, i Kenya ska 600 000 förskolebarn få egna laptops, i Uruguay får alla förskolebarn varsin enkel laptop och Thailand har delat ut 930 000 surfplattor till en kostnad av ungefär 75 miljoner USD.

Vi tar väl några till? Peru har delat ut en miljon laptops och Kenya och Rwanda hakar på med 400 000 små laptops till sina förstaklassare. Sedan har vi ju Turkiet, Indien, Argentina och Portugal också. För att inte tala om Australien, Georgien och Norge…

Ja, så där kan jag nog hålla på ett tag till. Listan fylls på och i Sverige är vi nu uppe i över 220 av landets 290 kommuner som satsat på 1:1 i någon form.

Trenden är tydlig; alla hakar på, såväl nationellt som internationellt och surfplattan är på väg att passera laptopen i popularitet.

Men frågan kvarstår – vad ska vi ha alla de tekniska prylarna  till? Alltför ofta lyder strategin:
"Nu har vi en bra teknisk lösning – hjälp oss nu att hitta en pedagogisk utmaning!"

Givetvis öppnar detta upp för tveksamma pedagogiska idéer och den nya flugan är…
Ta-daa:

Computer Based Testing!!

Den senaste och mycket lukrativa gåvan till hård- och mjukvaruindustrin är nu utbildningsanordnarnas önskemål om standardiserade tester och prov på nätet. Företag som anar en ny marknad har nosat upp skolan och erbjuder därför storskaliga tester och prov online. I tider av neddragningar och pressade budgetar för skolor har man på många ställen i USA funnit det praktiskt att köra gemensamma och standardiserade prov på nätet.

Enkelt och kostnadseffektivt. Men är det därför vi investerar i 1:1? Hade vi inte högre ambitioner?

Ni kommer väl ihåg varför vi utrustar våra elever med egna datorer?
Det är ju framförallt tre skäl som varit (och är) dominerande:

-       vi vill öka motivationen och göra lärandet mer effektivt

-       vi vill förändra lärandet för att göra det mer aktivt och anpassat till omvärlden

-       vi vill ge eleverna ”21st century skills”

 

Nåväl, några starka vetenskapliga bevis för att vi lyckats med detta finns ju ännu inte.
Men nu kan vi snart legitimera våra datorinköp med att de behövs för att kunna göra nationella prov och andra tester.

Bra, va?


Martin Tallvid

Gymnasielärare i Samhällskunskap, lektor och filosofie doktor. Forskar kring pedagogik, IT och Internet.

Mejla