Kommunaliseringsfrågan – med vetenskapligt perspektiv

Att Lärarnas Riksförbund framgångsrikt driver frågan om ett återförstatligande av skolan är ur ett strikt fackligt perspektiv enkelt att förstå. Lärarna har bevisligen varit de stora förlorarna. Men ibland är det lätt att ryckas med i kören utan att ha något annat än hårt prövad erfarenhet som argument.

En forskarblogg bör innehålla inslag av vetenskaplighet, så här kommer det:

Maria Jarl Länk till annan webbplats., dekan vid Göteborgs Universitet, har under flera år studerat kommunaliseringsreformen och skrivit ett antal intressanta böcker i frågan.

Det är ju allmänt känt att kommunaliseringen hade det vällovliga syftet att stärka demokratin och flytta besluten närmare medborgarna. Men den syftade också till att effektivisera skolan, vilket medförde att kommunerna tvingades till att hantera två modeller för förvaltning. Dels en ”gammal hederlig” byråkratisk modell som kommunerna var väl bekanta med, men också en managementorienterad modell som gjorde att uppdraget blev både motsägelsefullt och komplicerat.

Maria Jarl kallar det för ”kommunaliseringens paradox”, det var alltså dels en politisk reform med demokratiska ambitioner och dels en marknadsanpassad reform som syftade till att ge högre effektivitet genom att ge tjänstemännen större inflytande.

Det är lätt att förstå varför dessa två synsätt är inkompatibla, den ena prioriterar en politisk debatt om hur och varför krav och önskemål bör tillgodoses, den andra ser bara de direkt mätbara resultaten som viktiga. Minns ni hur orden ”effektivitet” och ”måluppfyllelse” gjorde entré i löneförhandlingarna?

Alltså, för att finna vetenskapligt underbyggda argument kan man ta del av Jarls forskning och därigenom förstå att vårt missnöje med kommunernas hantering av skolan till stor del beror på att uppdraget från staten var både komplext och motsägelsefullt. Och det gör ju inte saken bättre…


Martin Tallvid

Gymnasielärare i Samhällskunskap, lektor och filosofie doktor. Forskar kring pedagogik, IT och Internet.

Mejla