Att lära barn läsa

Yngste sonen har precis börjat ettan i höst och tänk, trots att jag har en trea i år, har jag ändå möjlighet att på nära håll få ta del av det under som sker när ett barn lär sig att läsa. Vad fantastisk vår hjärna är som klarar av att koppla symboler till ljud, och sedan koppla ihop ljuden till ord och meningar. I detta blogginlägg kommer jag fokusera på den första läs- och skrivinlärningen i skolan.

Publicerad Av

För några år sedan vidareutbildade jag mig inom ämnet och jag tänkte lite kort berätta om vad några läsforskare anser vara grunderna för en lyckad läsinlärning. Jag tänker också berätta hur jag brukar starta upp min läs- och skrivundervisning i ettan.

Vad säger då läsforskare att eleverna behöver kunna för att lyckas med läsinlärningen? Enligt många är barnets fonologiska medvetenhet (att kunna koppla ihop språkljud och bokstäver) viktig. Det finns också ett visst samband mellan bokstavskännedom och tidig läsdebut. Kan barnet många bokstäver vid skolstart är chansen större att barnet lär sig läsa utan problem. Andra viktiga faktorer är vilket ordförråd barnet har och barnets syntaktiska medvetenhet (hur ord sätts samman och böjs för att bli riktiga meningar). Syntaktisk medvetenhet får barn exempelvis genom att någon läser högt för dem.

Eftersom de flesta barnen går i Förskoleklass och fått öva mycket på rim, ramsor och sånger brukar många (i alla fall i de klasser jag tagit emot) redan ha relativt god fonologisk medvetenhet när de börjar i ettan. Däremot brukar det alltid vara bra med repetition, vilket vi gör under hela lågstadiet. De första veckorna brukar jag fokusera på att repetera alfabetet och på att träna bokstävernas namn. Det gör vi genom att t.ex. sjunga, leka (t.ex. bokstavsbingo) och läsa böcker om bokstäverna.

Alfabetssången går både bra att sjunga och göra rörelser till. Jag brukar visa denna film från ”Busigt lärande”.

Vi tränar också bokstävernas namn och alfabetisk ordning genom att göra bilduppgifter.

Just nu har jag inte någon bild på hur det sett ut i mina klasser men här är ett annat exempel. Alfabetet-förslag på bilduppgift Länk till annan webbplats.

Inger och Lasse Sandbergs bok ”ABCD” är perfekt att läsa högt för klassen. Efter varje kapitel tittar vi på bilder och övar nya ord för att träna upp ordförrådet. Enligt Lgr 11 ska vi berätta om några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer och detta blir då ett utmärkt tillfälle att prata om ett författarpar och deras barnböcker. I boken får vi nämligen möta många av karaktärerna från makarna Sandbergs böcker.

Jag brukar också använda denna bok som introduktion till bokstavsarbetet som klassen kommer att arbeta med i nästa steg. Spöket Laban (i form av en handdocka) kommer nämligen på besök en gång i veckan och introducerar en ny bokstav. Mer om detta kommer jag skriva om senare.

I nästa blogginlägg kommer jag att fortsätta beskriva hur jag brukar arbeta med läs- och skrivundervisning i åk.1. Jag kommer bl. a. berätta om hur jag brukar lägga upp bokstavsarbetet i klasserna. Om du har något förslag på bra bloggar, appar eller annat, tipsa mig gärna!

Tips

Andra som skrivit bra om den första läs- och skrivundervisningen:


Maria Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla