World Maths Day är tillbaka!

Denna vecka har det skrivits mycket om IT-användning i skolan. OECD har analyserat elevresultat och enkätsvar från PISA 2012, där eleverna gjorde både pappersprov och digitala prov i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Publicerad Av

OECD konstaterar bl.a. att:

  • Sverige är ett av de länder där tillgången och användningen av datorer är störst.
  • Det finns ett samband mellan hög användning av IT-användning och låga prestationer på PISA-provet.
  • Sverige har den största andelen extrema internetanvändare (barn som använder internet sex timmar eller mer varje vardag).
  • Extrema internetanvändare överlag uppvisar de lägsta resultaten, de kommer oftare försent till skolan, skolkar mer och mår sämre än andra barn.

Svenska elever presterade alltså dåligt på både pappersproven och de digitala proven och OECD ser en förklaring till resultaten i mycket tid på internet, både i skolan och hemma.

Som lärare och förälder till tre söner i skolåldern blir jag kanske inte förvånad, men däremot bekymrad över resultaten. Som lärare blir jag inte förvånad eftersom jag vet att det finns många faktorer som bidrar till god inlärning. Bra digitala verktyg kan, om de används på rätt sätt, underlätta och förbättra inlärning, men om det används fel distrahera inlärning. Som förälder blir jag inte heller förvånad eftersom jag vet att sönerna, om de fick bestämma själva, lätt skulle sitta sex (ja, säkert ännu fler) timmar och spela diverse spel på internet. Att spela spel kan vara beroendeframkallande och med ett beroende följer ju missmående och stress. Därför gäller det för oss vuxna (både lärare och föräldrar) att styra och kontrollera användningen av internet och interaktiva spel. Med rätt styrning blir spelen en otrolig resurs i barnens inlärning.

Jag tror att OECD:s rapport kommer att hjälpa oss som arbetar i skolan. Vi kanske nu får möjlighet att fundera över och lära oss hur vi ska använda IT i klassrummet på bästa sätt. Fram till idag har det funnits ett onyanserat fokus på kvantitet och hårdvara inte minst från media och föräldrar. Det vill säga desto fler timmar IT används i undervisningen och desto fler datorer och läsplattor i skolan desto bättre. Nu kan vi med en mycket gedigen undersökning som stöd visa att IT i skolan hittills, i alla fall på många ställen, använts på ett negativt sätt för inlärningen i skolan. Äntligen kan vi få fokusera på att skapa bra resultat med stöd av IT när det visar sig fungera. För rätt använt är digitala verktyg ett otroligt hjälpmedel, både för oss lärare och våra elever.

Detta inlägg är lite bråttom att få ut. Ett av mina bästa tips på digitala stöd till matematikundervisningen är nämligen en global tävling som haft uppehåll i mer än två år men som nu är tillbaka. Några av mina elever och mina spelintresserade söner har varit med tidigare. Det är en tävling som kombinerar just spelande och färdighetsträning i matematik på ett bra sätt. Tävlingen heter ”World Maths Day” och är en del av ”World Education Games”. I World Maths Day tränar man och så småningom tävlar man online i matematik mot andra barn över hela jordklotet. Det gäller att vara snabb i huvudräkning och man tävlar i olika åldersklasser.

Så här kan det se ut:

Jag har barn som var med för första gången 2010. Vi räknade ut att när äldsta barnet räknade 20 tal på datorn på en minut var det lika mycket som en läxa som kunde ta 20 minuter om han skulle skriva för hand. Dessutom tyckte han att det var jättekul! Han kanske övade ca 60 minuter vid fem tillfällen innan tävlingen och räknade då ungefär lika många tal som han räknar i skolan under ett år. Tänk så mycket färdighetsträning i matematik på kort tid, färdighetsträning han inte skulle ha hunnit med i skolan. För det är ju likadant med räkning som med läsning. Läser man mycket blir man en bättre läsare, räknar man mycket blir man bättre på matematik. Svårare än så är det inte.

I skolan brukar jag gå igenom hur tävlingen fungerar och sedan registrera de elever som vill vara med. De som är intresserade får sedan öva i skolan, men framför allt hemma. Ofta är det de barnen som kommit långt i sin matematiska utveckling som blir sporrade av tävlingen, men även andra brukar tycka att det är roligt. Alla barn gillar naturligtvis inte tävlingar och även de som tycker det är roligt kan tröttna. Men om de ägnar ett par timmar åt detta pedagogiska spel brukar det visa sig värdefullt för framtiden.

I år 2015 kommer World Maths Day äga rum den 13-15 oktober och det går att registrera sig och träna fr.o.m. den 1 oktober. Tävlingen är kostnadsfri och som lärare kan du registrera en eller flera klasser. Föräldrar kan också registrera sina barn så ett alternativ är att tipsa föräldrar och låta eleverna registrera sig hemma.

Här kan du läsa mer om World Maths Day. (Red. Länken fungerar inte längre.)

Hur ska vi hjälpa de extrema internetanvändarna hemma?  Hur ska vi få eleverna att använda internet på ett bra sätt när de inte är i skolan? Detta är faktiskt det som bekymrar mig mest och det är vår största utmaning. Och där måste alla engagera sig, lärare, fritidspedagoger, politiker, föräldrar, morföräldrar, grannar, speltillverkare ja alla som kommer i kontakt med barn idag. Vi måste få fler att få upp ögonen för denna utmaning och också visa på möjligheterna.

Tänk om de barnen som OECD kallar ”extrema användare” använde en timme av sitt spelande varje dag till att spela mer pedagogiska spel, t.ex. World Maths Day. Tror ni inte att vi skulle få ett annat resultat på PISA då?

Mer matteträning på nätet


Mia Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla