Skolproffs lär ut värdegrund

I början av läsåret brukar jag arbeta med värdegrundsfrågor med mina elever. Förutom att det i vår läroplan står att vi i skolan ska "utveckla regler för arbete och samvaro i gruppen", är också min erfarenhet att detta är väl investerad tid som underlättar arbetet senare under året.

Publicerad Av

I klasserna har vi diskuterat hur vi ska bemöta och ta hand om varandra. Vi pratar också om hur vi ska bete oss så att alla i klassen får arbetsro och får möjlighet att lära sig så mycket som möjligt.

Vi brukar sammanställa klassregler som vi sedan kan återkomma till under resten av året. Även detta år har jag, under elevernas första vecka, arbetat med att ta fram klassregler.

Dessa regler kom vi fram till:

2016-08-20

I år tänker jag utveckla mitt arbete med klassreglerna genom att använda dem i min svenskundervisning. I det centrala innehållet för svenska står det att ”eleven ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”. De ska göra detta genom ”muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare”, samt att använda ”bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.” Allt detta ska vi träna genom att eleverna ska få göra en instruktionsfilm. Jag har kallat arbetet för ”Skolproffsen”.

Utgångspunkten för arbetet är att eleverna, som nu gått några år i skolan, är specialister, rent av proffs, på hur man beter sig i skolan. Mina elever börjar nu årskurs tre och de är därför äldst på lågstadiet. På något sätt tror jag att vi vuxna ser barnen som är äldst på respektive stadium som väldigt kloka och mogna. Treorna har därför fått det ärofyllda uppdraget att visa årets förstaklassare hur de ska göra för att trivas och lära sig så mycket som möjligt i skolan.

Elevernas uppgift är att, i grupp, planera och spela in filmer med namnet ”Så arbetar ett skolproffs” utifrån klassreglerna som vi sammanställt. Tanken är att eleverna först ska spela in en film där allt går fel och sedan en där det blir rätt. De ska också fundera på hur de ska anpassa handlingen i filmen efter mottagaren, i detta fall en 7-åring, så att de tydligt förstår budskapet i filmen.

Denna stödmall kommer de få som hjälp:

2016-08-20 (4)

När filmen är klar ska de fundera över hur de ska presentera filmen för ettorna. Hur ska de formulera sig så att ettorna verkligen förstår? Kommer de att förstå budskapet eller behöver det förtydligas på något sätt?  

När allt är klart får de träna sina presentationer genom att visa upp både presentation och film för sina klasskamrater. Sedan ska klasskamraterna, genom att använda en checklista, hjälpa till att utveckla presentationerna genom kamratbedömning.

När filmerna är bearbetade är det dags att presentera och visa upp dem för ettorna på skolan.

2016-08-20 (1)

Tanken att man lär sig väldigt mycket genom att själv lära ut är också något som jag hört från fler och fler. Genom att se och höra lär vi oss en del, genom att göra lär vi oss mer och när vi lär ut blir vi riktigt bra. Det är något jag vill använda mig mer av i min undervisning.

Mer inom ämnet

Klassreglerna, stödmallen och kamratbedömningen har jag gjort i Canva. Om ni vill kan ni ladda ner dessa, samt PowerPoint-presentationen jag gjort, nedan.


Mia Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla