Eleverna redovisar och lär

I mitt föregående blogginlägg skev jag om hur jag provat att låta eleverna vara med och lära ut värdegrunden till yngre elever. Här kommer ett förslag på hur man kan göra för att låta eleverna vara med och föreslå matematiklösningar till varandra. Jag tyckte det fungerade bra tidigare och ska prova igen.

Publicerad Av

Förra hösten gick jag och mina dåvarande kollegor Matematiklyftets modul om problemlösning. På skolan var vi många med stort intresse för matematik, vilket gjorde att vi fick många intressanta och givande diskussioner kring de uppgifter vi utförde. Vi pratade bl.a. om hur vi skulle planera våra lektioner i problemlösning så att de blev så effektiva som möjligt.

I modulen förklaras att lektionerna ska innehålla sex olika faser nämligen;

  • återkopplingsfas,
  • presentationsfas,
  • idéfas,
  • lösningsfas,
  • redovisningsfas och
  • reflektionsfas.

Här kan du läsa mer om de olika faserna och vad de ska innehålla. (Red. Länken fungerar inte längre.)

Själv fastnade jag mest för den näst sista fasen, redovisningsfasen. Under denna fas ska eleverna förklara sina lösningar framme vid tavlan samt lyssna på sina klasskamraters förklaringar. Läraren ska leda diskussionen, påtala likheter och olikheter samt hjälpa eleverna att generalisera och hitta mönster. Att se och diskutera olika sätt att lösa problemen var mycket nyttigt för eleverna och ett utmärkt sätt för dem att lära av varandra.

Även jag som lärare kan få inspiration och idéer till olika sätt att lösa eller förklara ett problem. Nedan är exempel på några olika elevlösningar från min förra klass, en årskurs 3.

2016-09-03 (3)

I år tänkte jag återigen arbeta med problemlösning i min nya klass, även denna gång en trea. Som stöd för mig när jag planerar mina lektioner tänker jag använda denna arbetsgång. Arbetsgången är inspirerad av de tankar kring en lektions olika faser som presenterades i mattelyftet.

2016-09-03 (7)

Problemlösningsuppgifter kommer jag att hämta i ”Problembanken”. Där har Skolverket samlat alla uppgifter som ingår i modulen ”Problemlösning” på ett och samma ställe. Här kan du ta del av dem. (Red. Länkarna fungerar inte längre.)

  • Problembanken åk. 1-3
  • Problembanken åk. 4-6
  • Problembanken åk. 7-9

Min tanke är att eleverna ska arbeta i par.

Först får de lösa uppgiften på ett kladdpapper och sedan skriva upp sina lösningar på blädderblockspapper. Lösningarna sätter vi upp i klassrummet och eleverna får gå runt och titta på klasskompisarnas lösningar.

Jag kommer sedan att välja ut några av lösningarna som vi därefter diskuterar i helklass. Efteråt får eleverna reflektera över sitt lärande med hjälp av denna stödmall.

2016-09-04

Jag hoppas att vi även denna gång kommer att få givande och lärorika samtal kring problemlösning. Det ska bli spännande att se hur det går!

 

Mer inom ämnet

Här kan du ladda ner en Powerpoint med konkretisering av målen för området (obs för åk 1-3) samt arbetsgång och reflektionsmall. Arbetsgången och reflektionsmallen har jag gjort i Canva.


Mia Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla