Fixa uppträdandet

Uppträdanden är ofta en del av undervisningen i skolan. Det är därför viktigt att ha fungerande rutiner både för de elever som ska uppträda och de som ska vara publik. I detta inlägg får du förslag på hur du kan förbereda elever inför uppträdanden.

Publicerad Av

Läsåret går mot sitt slut och jag tror att vi är många som arbetar för fullt med att avsluta terminens arbete. Prov ska bedömas och följas upp, arbetsområden ska avslutas och ”trådar knytas ihop”. Ofta är det så hektiskt i slutet av terminen att när skolavslutningen ska planeras och övas är energin hos oss lärare lite låg. Därför kan det vara bra att redan nu fundera på vad som behöver förberedas inför avslutningen.

I detta blogginlägg tänker jag dela med mig av hur jag planerar att förbereda eleverna inför uppträdandet på skolan, både hur de ska hantera att själva stå på scenen och hur de kan agera för att vara en bra publik.

På min skola avslutar vi läsåret med en gemensam samling utomhus. Klasserna uppträder årskursvis och eftersom vi är en F-6 skola innebär det att det blir ganska många uppträdanden. Eleverna ska alltså förutom att själva uppträda också klara av att, under en relativt lång stund, hålla fokus på andra som uppträder.

Mina elever, som går i åk. 3, har haft föreställningar tidigare och är förhållandevis vana vid att uppträda. Innan uppträdanden brukar vi ha som rutin att prata igenom vad som ska hända och vad som förväntas av eleverna. Detta gäller både när de själva står på scenen och när de är publik. Jag har märkt att om jag av någon anledning glömmer att repetera detta är risken större att föreställningen inte blir lika bra. Det kan t.ex. vara att eleverna, trots att vi övat innan, glömmer var de ska stå på scenen eller att de kanske inte är så trevlig som publik.

Jag vet att jag kommer att ha det fullt upp nästkommande veckor och därför har jag redan nu skrivit ned några goda råd till min klass. Dessa har jag sedan sammanställt till en affisch. Råden lyder så här:

När du uppträder…

  • Tänk på att öva innan så att du är förberedd.
  • Var lugn och tänk att det kommer att gå bra.
  • Fokusera på din uppgift, bry dig inte om vad andra gör. Du kan endast styra över dig själv.
  • Titta på en lärare eller klasskamrat om du glömmer vad du ska göra. Vi hjälper dig!

Affisch "När du uppträder". Foto: Mia Kempe

En bra publik…

  • Kommer i tid till föreställningen så att de som uppträder inte blir distraherade.
  • Hjälper de som uppträder genom att lyssna aktivt och visa intresse.
  • Är fokuserad på uppträdandet och samtalar inte med andra.
  • Låter de som uppträder vara i fokus.
  • Applåderar i slutet av uppträdandet.

Affisch "En bra publik". Foto: Mia Kempe

Min tanke är att vi någon vecka innan skolavslutningen pratar igenom tipsen för att sedan sätta upp dem på lämplig plats i klassrummet. Inför skolavslutningen kan vi sedan läsa igenom råden igen och påminna eleverna om vad som gäller. Förhoppningsvis kan detta vara en hjälp till att göra skolavslutningen till en lugnare och tryggare föreställning för alla elever.

Inlägget är uppdaterat i juni 2018. 

Jag läste ett mycket bra blogginlägg av Linda Hallberg, specialpedagog i Sundbyberg (Red: länkens målsida finns inte kvar). Inlägget handlar om att skapa en bra skolavslutning för alla elever. Linda skriver betonar bl.a. vikten av att ha tydlig och bra information kring vad som ska hända och tipsar om att ha det skriftligt, gärna med bildstöd.

Inspirerad av detta satte jag mig ned och tillverkade ett schema med bildstöd i Widgit Online. Jag tänker mig att schemat kan användas både för att visa eleverna i helklass och som extra stöd till de elever som behöver det. Så här ser bildstöden ut:

Bildstöd till skolavslutningen. Foto: Mia Kempe

Min förhoppning är att bildstöden ska fungera som ett stöd så att skolavslutningen ska bli rolig och trevlig för alla!

Här kan du ladda ned affischerna och schemat med bildstöd:

När du uppträder  Länk till annan webbplats.

En bra publik Länk till annan webbplats.

Bildstöd till skolavslutningen Länk till annan webbplats.


Mia Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla