Boksamtal om en film

För några veckor sedan skrev jag ett blogginlägg om hur jag arbetar med att läsa och samtala om texter i min klass. I inlägget lovade jag återkomma till hur man kan arbetat med att stötta och stimulera barn i läsning genom samtal. I detta inlägg kommer jag därför berätta om en lektion där vi kommer att arbeta med boksamtal utifrån Aidan Chambers bok "Böcker inom oss".

Publicerad Av

Chambers menar att eleverna måste få prata och reflektera kring det lästa för att utvecklas i sin läsning. I sin bok berättar han om dessa fyra grundfrågor som samtalen kan utgå ifrån, nämligen:

  • Vad tyckte du om i boken?
  • Vad tyckte du inte om i boken?
  • Finns det något du undrar över?
  • Vilka mönster ser du?

Denna gång tänkte jag inte använda frågorna till en bok, utan till en animerad kortfilm. Filmen jag planerar att använda heter ”The Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore” och handlingen i filmen kommer från boken med samma namn av William Joyce. Filmen är fylld med små klurigheter som sätter igång tankeverksamheten, vilket gör att den är perfekt att ha som utgångspunkt för samtal. Filmen finns på Youtube och du hittar den här Länk till annan webbplats..

Min tanke är att låta eleverna titta på filmen och efteråt diskutera frågor såsom:

  • Vad tyckte du om i filmen?
  • Var det något du inte tyckte om i filmen?
  • Var det något i filmen du inte förstod?
  • Lade du märke till några mönster eller kopplingar i filmen?
  • Tror du att det som händer i filmen skulle kunna hända på riktigt?
  • Vad tror du att den som gjort filmen vill att vi ska tänka när vi sett filmen?

Efter att vi har arbetat med frågorna ska eleverna få rita och skriva ned sina tankar. Min förhoppning är att eleverna får sig en tankeställare kring vad böcker har för betydelse för oss människor. Om inte annat hoppas jag att filmen och samtalen kan hjälpa till att skapa en positiv bild av böcker och läsning.

Mer inom ämnet


Maria Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla