Tydlig lektionsstruktur för ett lugnare klassrum

Tydlig struktur på lektionerna är en framgångsfaktor för studiero. I detta inlägg kan du ta del av ett förslag på en lektionsstruktur och även ladda ned bildstöd som kan användas till.

För två år sedan kom Skolinspektionen ut med rapporten ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” (Red. Länken fungerar inte längre.). I rapporten berättar inspektionen om sina iakttagelser efter att ha besökt 30 olika högstadieskolor och skolhuvudmän ute i landet.

Kortfattat visar granskningen att studieron generellt är bättre i de klassrum där eleverna möts av tydliga lektionsstrukturer och ett tydligt ledarskap hos läraren.

Den visar också att lärarens förutsättningar för att skapa studiero också påverkas av andra processer på skolan, t.ex. vilket ansvar rektorn tar och hur elevhälsans arbete ser ut.

En kort sammanställning av skolinspektionens rapport. Bilden kommer ifrån min föreläsning "Det förutsägbara klassrummet, en plats för studiero".

Resultatet kanske inte är så förvånande. Ett tydligt ledarskap, både hos lärarna och rektorerna, som skapar tydliga ramar för eleverna är ju kända framgångsfaktorer när det gäller studiero. Däremot fastnade jag extra för hur viktigt det är att ha en tydlig struktur på sina lektioner. Jag har själv i min undervisning märkt att det underlättar både för mig och mina elever. Det var därför kul att undersökningen bekräftade mina iakttagelser.

Hur ser då en tydlig lektionsstruktur ut? Självklart kan den variera från klass till klass och lärare till lärare. Den ser till viss del också olika ut beroende på vilken ålder eleverna har och vilket ämne som ska bearbetas. Jag har skrivit ned en mall utifrån hur jag vill att mina lektioner ska se ut.

I mallen kan du också läsa exempel på de olika momenten. Självklart kommer jag att ändra momenten ibland utifrån vad jag vill uppnå med min lektion.

En mall för lektionsstruktur med exempel till de olika momenten.

Det viktigaste jag försöker tänka på att lektionen ska ha ett tydligt, konkretiserat mål som förmedlas i början av lektionen. Det ska också finnas en punktlista där det står vad som ska hända under lektionen och hur lång lektionen är. Lektionen ska också ha ett tydligt avslut.

Jag har gjort ett exempel på en lektion i matematik för åk. 3 för att illustrera hur en lektion kan se ut. Här kan du ta del av den:

Ett exempel på lektion i matematik för årskurs 3.

Ibland kan det vara enklare att skriva lektionsstrukturen direkt på tavlan. Då kan det underlätta att ha bildstödet utskrivet och laminerat och sedan sätta upp det på tavlan. Här är olika bildkort som jag har gjort.

Bildkorten är tillverkat i det webbaserade programmet Widgit online och jag har fått tillåtelse av Symbolbruket (som står för tjänsten) att publicera dem.

Att hitta en lektionsstruktur som fungerar kan ta lite extra tid till en början, men tiden som läggs ner får man igen tusenfalt. Lektionerna blir enklare att planera när du har en struktur som du hela tiden återkommer till. Dessutom är min upplevelse att eleverna blir mer fokuserade och motiverade när de vet vad som ska hända och vad de förväntas att lära.

Mer inom ämnet


Maria Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla