Nya reviderade styrdokument om digital kompetens

Under sommarlovet har vår läroplan fått större fokus på digital kompetens. I detta inlägg kan du läsa mer om digital kompetens och även ta del av de förändringar som gjorts för åk. 1-3 i ämnena svenska, matematik, NO, SO och teknik.

Fr.o.m. den 1 juli 2018 har vi fått en ny reviderad läroplan. Det är förändringar för alla stadier och i många ämnen eftersom regeringen beslutat att skolan ska bli mer digitaliserad. För mig som lärare i åk. 1-3 är det de centrala innehållen i ämnena svenska, matematik, so, no och teknik som är förändrade. Jag har därför lagt lite tid på att titta närmare på ändringarna och också sammanställt vilka förändringar som skett. I detta blogginlägg kan du ta del av det arbetet.

På skolverkets webbplats finns information om läroplansförändringarna och digital kompetens (Förändringar i styrdokument och digital kompetens). Länk till annan webbplats. Där får vi reda på bakgrunden till att regeringen har reviderat styrdokumenten och varför alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Det kan t.ex. vara att vårt samhälle blir alltmer digitaliserat och att eleverna behöver förberedas för att kunna verka där. Ett annat skäl är att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar. På sidan finns också en film där vi bl.a. kan få reda på vad digital kompetens är, nämligen att:

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

På sidan kan du också gå in och se vilka förändringar som gjorts i den nya läroplanen. Jag har tittat igenom och sammanställt förändringarna för de centrala innehållen i åk. 1-3. Sammanlagt är det centrala innehållet ändrat på 23 olika ställen. Flest förändringar finns i svenska, tio stycken, och färst i NO, endast en.

Här kan du ta del av en sammanställning av förändringarna. Länk till annan webbplats.

Jag har också gjort affischer för alla ämnen som går att ladda ned längst ner i inlägget.

Intressant var att det endast var två förändringar som handlade om programmering, en i matematik och en i teknik. Det har varit lätt att få intrycket att digitalisering i skolan är liktydigt med programmering, men detta är alltså bara en liten del av innehållet, i alla fall för åk.1-3. De flesta förändringarna finns i ämnet svenska och handlar om använda digitala verktyg och medier. Om vi tittar på förändringarna i NO och SO så handlar de också i mångt och mycket om att använda och förhålla sig till digitala medier.

Hur ska jag då gå tillväga när jag planerar upp undervisningen för mina elever? Jo, i mitt fall har jag bestämt att använda en elevblogg. Det är något jag använt mig av tidigare och som jag vet underlättar arbetet med digitalisering. Exakt hur jag planerar att lägga upp detta arbete kommer i ett senare inlägg. Håll till godo till dess!

Här kan du ladda ned affischerna:


Maria Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla