Ett filmprojekt om yrken (del 2 reflektion)

Detta inlägg är det andra och sista om yrken. Här kan du ta del av ett arbete där eleverna fick skriva en digital text i form av en reflektion. Alla instruktioner och stödmallar finns att ladda ned i slutet av inlägget.

I mitt förra inlägg ”Ett filmprojekt om yrken (del 1)” berättade jag om hur mina elever arbetat med arbetsområdet yrken genom att göra filmer. Arbetsområdet var indelat i fyra delmoment, nämligen:

 1. Planera en film
 2. Skapa en film
 3. Digitalt skrivande
 4. Kamratrespons

I det förra inlägget kunde du läsa om de två första delmomenten, att planera och skapa en film. I detta inlägg kommer jag beskriva fortsättningen på projektet, nämligen att skriva en digital text och ge och ta respons på texten.

Min tanke var att eleverna skulle få möjlighet att tänka igenom och reflektera över vad de lärt sig när de arbetade med filmerna. Uppgiften för eleverna blev således att skriva en reflektion över vad de hade lärt sig under arbetets gång. Texten skulle skrivas i appen NE-berätta och till hjälp fick de en stödmall med följande frågor:

  • Vad har du lärt dig?
  • Hur har du lärt dig?
  • Vad mer vill du lära dig?
  • Stödmall “Reflektion”.

  Eleverna fick instruktionen att de skulle svara på frågorna med hela meningar och att de skulle tänka på att använda stor bokstav och punkt korrekt. Efter att eleverna skrivit sina texter fick de sätta sig två och två, byta text och titta igenom varandras texter med hjälp av en checklista. Där kollade de bl.a. att kamraten svarat på frågorna och använt stor bokstav och punkt på rätt sätt. De skulle också ge en kort respons på texten. När eleverna bearbetat sina texter lämnade de över texterna och checklistan till mig så att jag kunde göra en slutlig koll.

  Eleverna kollade igenom texterna med hjälp av denna checklista.

  Här kan du se instruktionen till uppgiften:

  Min upplevelse är att det var en nyttig uppgift för eleverna att få fundera över vad de hade lärt sig under arbetsområdet. Det var också bra för dem att skriva just denna text digitalt, i stället för att använda penna och skriva för hand. Det förenklade att de kunde gå tillbaka och ändra i texten efter kamratresponsen.

  Många tycker att det är jobbigt att sudda och skriva om en handskriven text, men att ändra i en digital text kräver inte lika mycket ansträngning och kanske därför upplevs som enklare.

  Det var väldigt intressant för mig att ta del av elevernas texter. En sak som slog mig att många upplevde att de lärt sig genom att lyssna noga på genomgångarna. Jag tänker att det kan vara bra för eleverna att själva få den insikten och faktiskt kunna dra lärdom av den till en annan gång. Det tror jag att de kan ha nytta av i sitt fortsatta lärande.

  Mer inom ämnet

  Här kan du ladda ned filerna:


  Maria Kempe

  Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

  Mejla