Vad hände på sportlovet?

En övning där du kan följa upp sportlovet och öva dina elever i statistik.

Så här i sportlovstider kan det vara kul att arbeta med ett område som knyter an till lovet och olika sportlovsaktiviteter. I detta inlägg berättar jag om ett upplägg inom matematikämnet, nämligen statistik, där vi samlar data utifrån elevernas egna erfarenheter.

Publicerad Av

I det centrala innehållet står det att eleverna i åk. 1-3 ska arbeta med enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.” Ett sätt att träna på att använda tabeller och diagram kan vara att undersöka elevernas aktiviteter under sportlovet. En del elever vill väldigt gärna berätta vad de varit med om under lovet (och blir besvikna om de inte får), medan andra inte vill berätta alls. Med en styrd övning kan jag som lärare få så många som möjligt att vara delaktiga på ett sätt som passar de flesta.

Sportlovsstatistik-upplägg

Upplägget på lektionen är väldigt enkel. Börja med att välja ut några olika aktiviteter som du tror att flera av dina elever har gjort under lovet (gärna med lite skolfokus). Det kan t.ex. vara att ha ritat, åkt skridskor, spelat sällskapsspel, träffat en släkting, tittat på nyheter, använt en dator eller läst en bok osv. Gör sedan en frekvenstabell där ni sammanställer resultatet och redovisa slutligen alltsammans i ett diagram, förslagsvis ett stapeldiagram. Detta enkla upplägg har jag använt i flera klasser och brukar vara en uppskattad och nyttig övning som går att relatera till när vi fortsättningsvis arbetar med statistik. I flera fall brukar eleverna ha enklare att komma ihåg tabeller och diagram när de gjort en undersökning utifrån sina egna erfarenheter.

Tidigare år har vi sammanställt allting för hand. Jag har ritat och skrivit på whiteboarden (eller på blädderblockspapper) och eleverna har skrivit och ritat på papper. Detta har fungerat bra men tar ganska lång tid och kräver ansträngning från både mig och eleverna. I år har jag därför tänkt ett annat upplägg, nämligen att låta eleverna redovisa sina undersökningar digitalt. För att underlätta och spara tid har jag också gjort ett arbetsblad med en förtryckt frekvenstabell som vi ska fylla i tillsammans.

Eleverna ska sedan använda datan från frekvenstabellen och göra ett stapeldiagram i GeoGebra. GeoGebra är ett gratis matteverktyg på webben där du också kan hitta färdiga klassrumsresurser som andra lärare har gjort. Mina elever ska få använda en övning av Jonas Hall som heter ”Frekvenstabell och stapeldiagram”. Lektionen hittar du här. Länk till annan webbplats.

Om du vill se mer i detalj hur jag planerat kan du titta på en Powerpoint presentation jag gjort till arbetsområdet.

Nu återstår att se om detta, lite enklare upplägg fungerar lika bra som tidigare år. Det ska bli spännande att se resultatet!

Här kan du ladda ned material i inlägget

Arbetsblad Frekvenstabell. Foto: Mia Kempe


Maria Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla