Två tips på roliga skrivövningar

Här kommer det andra och sista inlägget med förslag på skrivuppgifter där eleverna får öva på sitt skrivflyt.

Ibland händer det att vi lärare behöver ändra vårt schema. Då kan det vara skönt att ha några enkla uppgifter som brukar fungera och uppskattas av eleverna. I mitt förra blogginlägg delade jag med mig av två olika lektioner jag har använt mig av. I detta inlägg får du förslag på ytterligare två upplägg som varit uppskattade av mina låg- och mellanstadieelever.

Öva skrivflöde med börjor

Det bästa sättet att bli bra på något är att öva mycket. Ska man t.ex. bli bra på multiplikationstabellerna gäller det att träna ofta och nöta, nöta, nöta. Detsamma gäller skrivning. Ska man bli bra på att skriva behöver man skriva ofta och mycket. Ett relativt enkelt sätt att göra detta är att använda s.k. börjor. Börjor går i korthet ut på att eleverna får en början på en berättelse som de skriver av. När de är klara med detta får sedan fortsätta handlingen och så småningom avsluta sin berättelse själva. Under mina år som lärare har jag upptäckt att börjor hjälper många elever att komma igång med skrivandet. De vet vad de ska göra och kan sätta igång direkt, vilket underlättar framför allt för de som kan ha svårt att starta på egen hand. När de väl börjat skriva brukar kreativiteten och fantasin sätta igång det fortsatta egna skrivandet. Här har jag sammanställt några börjor som min f.d. kollega Jaana har gjort.

Skrivuppgifter med "börjor".

Öva personbeskrivningar

Mitt sista tips är en övning som också ska öva skrivflödet. Detta genom att låta eleverna gör en personbeskrivning. Eleverna får ett antal ögonpar att utgå ifrån. De ska sedan välja ett av ögonparen och göra en beskrivning av personen som ögonen tillhör. De kan antingen börja med att rita personen eller också skriva direkt. Jag har gjort ett arbetsblad med ögonpar som eleverna kan använda samt instruktion till uppgiften. De får också ett antal frågor som de kan använda som stöd när de skriver, t.ex. vad figuren heter och hur gammal hen är.

Eleverna väljer ett ögonpar som utgångspunkt för sin figur.

Eleverna får sedan dessa frågor som stöd när de ska skriva sin personbeskrivning.

Jag hoppas att du har fått lite tips och inspiration du kan använda dig av.

Lycka till!

Mer inom ämnet

Här kan du ladda ned instruktioner och arbetsblad: