Rita och berätta

-10 skrivuppdrag för nybörjarskrivare

Här kan du ta del av tio skrivövningar som passar de yngsta eleverna i skolan. Alla uppdrag finns att ladda ned i slutet av inlägget.

I mitt förra blogginlägg, “Hur kan vi förbättra elevernas skrivande Länk till annan webbplats. delade jag med mig av lite tankar och idéer jag fått efter en genomgång av nationella proven i svenska för årskurs 3. Kort sammanfattat berättade jag att vi i kollegiet bestämde att mer regelbundet öva eleverna i att skriva kortare texter.

I detta inlägg tänker jag berätta hur jag just nu arbetar med kortare skrivuppgifter i min etta. Som i många ettor är spridningen på elevernas skrivförmåga stor. Några kan endast känna igen och skriva ett fåtal bokstäver, andra kan skriva de flesta bokstäverna medan en del kan skriva ord och meningar. Med detta i bakhuvudet vill jag försöka skapa bra förutsättningar för alla elever att komma igång med att skriva korta texter. Dessutom vill jag att eleverna denna gång ska skriva för hand.

Nedan kan du ta del av min planering av arbetsområdet:

Varje vecka r eleverna en skrivuppgift med ett vardagligt tema. Under lektionen ska eleverna skriva och rita en bild som passar till texten. Lektionen börjar med att vi gemensamt läser och pratar om uppgiften. Eleverna får tillgång till en instruktion med stödmeningar och bildstöd. Under de första tillfällena skriver vi modelltexter tillsammans. Sedan får eleverna successivt skriva alltmer själva, allt utifrån sin egen förmåga. Texterna skrivs för hand i ett eget skrivhäfte så att eleverna kan se progressionen i sin skrivutveckling. Texterna har följande teman:

  • Min familj
  • Mitt hem
  • Ett roligt spel
  • En film
  • En leksak
  • Ett gosedjur
  • Min skola
  • Min hemstad
  • Ett roligt minne
  • Min favoritbok
Alla skrivuppdrag följer samma struktur med bildstöd och hjälpmeningar. 

Alla skrivuppdrag har samma upplägg med bildstöd och hjälpmeningar.

Jag introducerade temat i min klass för ungefär en månad sedan, och vi har hunnit arbeta med skrivuppdragen under tre tillfällen. Redan nu tycker jag att jag kan se en utveckling i mina elevers skrivande. Första lektionen lyckades alla skriva minst en mening. I måndags (tillfälle tre) skrev de flesta tre meningar. Dessutom var det flera som hann att skriva en eller flera egna meningar också. Det var också tydligt för eleverna att de hade blivit bättre på att skriva, vilket var väldigt kul.

Det ska bli spännande att se vad som händer framöver!

Här kan du ladda ned alla 10 skrivuppdrag:

Rita och berätta om Länk till annan webbplats.


Maria Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla