Att arbeta med textkopplingar

Skapa förståelse genom egna erfarenheter av texter

Under v.46 firas barnboksveckan runt om i Sverige. Jag har i ett tidigare inlägg “Tips inför barnboksveckan” Länk till annan webbplats. delat med mig av några enkla lektionsförslag på hur du kan arbeta med barnböcker i din undervisning. I detta inlägg ska du få ytterligare ett lektionsupplägg jag planerar att göra i min klass, nämligen att arbeta med elevernas läsförståelse genom textkopplingar. Som vanligt finns alla stödmallar och arbetsblad att ladda ned i slutet av inlägget.

Jag ser en av mina viktigaste uppgifter som lågstadielärare att försöka få barn att hitta glädje och tillfredställelse i att läsa böcker. Om jag lyckas med detta är min övertygelse att de själva får större motivation att lära sig att läsa. Min ambition är därför att försöka ägna mycket tid åt högläsning och att vi tillsammans övar på att förstå innehållet i olika texter.

Ett ganska enkelt sätt att göra detta är att låta eleverna relatera till egna eller andras upplevelser. Det kan vara enklare att förstå karaktärerna i boken eller själva händelseförloppet om man själv varit med om liknande situationer. Inom läs- och skrivforskning brukar detta kallas för att göra textkopplingar. Det finns tre olika textkopplingar, nämligen:

  • Text till själv- koppla händelseförloppet i texten till något man själv varit med om.
  • Text till text – koppla händelseförloppet till något man läst i en annan bok eller sett i en film.
  • Text till världen- koppla händelseförloppet till en händelse som skett t.ex. på skolan eller något man läst eller sett på nyheterna.

Jag har gjort stödmallar till alla textkopplingar. Så här ser de ut:

Stödmallar för textkopplingar. Bild: Mia Kempe 2019

Stödmallar för textkopplingar

När jag läser högt för mina elever brukar jag stanna upp i texten och ställa frågor kring innehållet. Vi tittar på bilderna, pratar och försöker tillsammans relatera till olika erfarenheter. Jag har en dokumentkamera i klassrummet vilket gör att det är enkelt att gemensamt studera både texter och bilder.

I samband med barnboksveckan nästa vecka är min tanke att lägga lite extra fokus på textkopplingar. Jag har därför gjort några arbetsblad där eleverna självständigt ska arbeta med att koppla ihop texten med sina egna erfarenheter. Så här ser arbetsbladen ut:

Textkopplingar- text till själv

Textkopplingar- text till text

Textkopplingar- text till världen

Mina elever går i årskurs 1 och flera av dem kan inte skriva självständigt ännu. Jag har därför gjort två olika varianter av arbetsbladen, den ena med stödmeningar och den andra utan. Eleverna ska få välja om de vill skriva med stödmeningar eller inte.

Tanken är att lektionerna ska följa en återkommande lektionsstruktur. Här kan du se ett exempel:

Lektionsstruktur för textkopplingar- text till text

Ett tips är att använda bilderböcker till lektionerna. Förutom att du hinner läsa ut boken på relativt kort tid får du också bilder som kan vara till hjälp för eleverna. Det är också ett utmärkt tillfälle att arbeta med olika kända barnboksförfattare. Nedan hittar du några förslag på böcker att använda:

Exempel på bilderböcker:

  • Alfons Åberg böckerna av Gunilla Bergström
  • Böckerna om Benny av Barbro Lindgren
  • Mamma Mu och Kråkan böckerna av Jujja och Tomas Wieslander
  • Lilla spöket Laban av Inger & Lasse Sandberg
  • Vi på Saltkråkan (och andra böcker) av Astrid Lindgren
  • Böckerna om Gittan av Pija Lindenbaum
  • Pelle på planetfärd av Jan Lööf

Flera av dessa böcker kan du hitta som filmer eller inlästa böcker t.ex.

Förutom att textkopplingar är bra för att utveckla barnens läsförmåga är det också en nyttig övning att lära sig tänka ur olika perspektiv. Utifrån vilka böcker du väljer kan du ganska enkelt diskutera olika temaområden, t.ex. vänskap, mobbning, civilkurage eller något annat värdeladdat tema. Detta gör att det är enkelt att arbeta tematiskt kring ämnet om man så vill.

Hoppas att du har fått något tips till din egen undervisning. Lycka till!

Här kan du ladda ned arbetsbladen:

Textkopplingar stödmallar Länk till annan webbplats.

Textkopplingar med stödmeningar Länk till annan webbplats.

Textkopplingar utan stödmeningar Länk till annan webbplats.


Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser. Därför behöver barn böcker"

Astrid Lindgren


Maria Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla