Textskrivande i sju steg

Var är jag, vart ska jag och hur når jag dit?

Ett sätt att få eleverna mer medvetna om sitt eget lärande är att visa dem var de ligger jämfört med målen de ska nå. I detta inlägg kan du få se ett exempel på hur jag delat upp ett kunskapskrav i svenska i sju olika steg. Du har också möjlighet att ta del av och ladda ned de stödmallar och bildstöd jag har gjort för att visualisera och konkretisera stegen för eleverna.

Mitt första projekt denna termin är att få mina elever mer medvetna om sin egen lärandeprocess. Under höstterminen i ettan låg ett stort fokus på att sätta rutiner för studiero i klassen. Nu när dessa rutiner sitter så är min tanke att vi går vidare och eleverna själva ska få ta ett större ansvar. Självklart ska detta ske på ett enkelt och för eleverna begripligt sätt. De år ju fortfarande nybörjare i skolan.

Jag har Dylan Williams nyckelstrategier som utgångspunkt.

 • Tydliga mål och förväntningar
 • Undervisning som ger information om lärande
 • Återkoppling
 • Aktivera elever som resurser för varandra
 • Aktivera eleven som ägare av eget lärande

Tanken är att eleverna ska börja fundera över var de befinner sig i sitt lärande, vilket deras nästa steg är och hur de tar sig dit. Rent konkret tänker jag börja med att visa denna progression i ett ämne, närmare bestämt i ett delmoment i ämnet svenska. Stegen kommer jag att konkretisera för eleverna i form av en trappa. Vi börjar på steg ett och kliver högre och högre upp i trappan. Jag har valt att fokusera på ett av kunskapskraven i svenska för åk. 3.

"Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själ v ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter". (Kunskapskrav svenska åk.3, Lgr 11)Detta kunskapskrav har jag sedan delat upp i sju olika steg. Jag har valt just dessa steg efter de styrkor och svagheter som jag anser min grupp har. Hade jag haft en annan grupp med andra styrkor eller svagheter hade jag kanske valt andra steg i min trappa. Det kan också hända att jag ändrar stegen allt eftersom elevernas kunskaper ändras. Upplägget är alltså dynamiskt, steg kan plockas bort och läggas till eller ändras under arbetets gång. Dessa steg tänker jag mig:

 1. Jag kan skriva av en text.
 2. Jag kan skriva en egen text.
 3. Jag kan skriva en text med mellanrum mellan orden.
 4. Jag kan skriva en text med mellanrum mellan orden och små bokstäver.
 5. Jag kan skriva en text med mellanrum mellan orden och små bokstäver. Mina meningar börjar med en stor bokstav och slutar med en punkt.
 6. Jag kan skriva en text med mellanrum mellan orden och små bokstäver. Mina meningar börjar med en stor bokstav och slutar med en punkt. Jag stavar vanliga ord rätt.
 7. Jag kan skriva en text med mellanrum mellan orden och små bokstäver. Mina meningar börjar med en stor bokstav och slutar med en punkt. Jag stavar vanliga ord rätt och använder ett rikt och varierat språk.

Stödmall för textskrivande i 7 steg

Eleverna ska uppnå kunskapskravet i slutet av åk.3. En del kommer också att nå längre, vilket gör att jag tänker att de som kommer till steg 7 har kommit längre än lägstanivå. Mina elever går i åk. 1 och har således relativ lång tid på sig att klättra på trappan. Jag har därför valt att börja med att presentera de fyra första stegen med en egen stödmall.

Alla fyra stödmallar i textskrivande

I denna mall är alltså första steget att skriva av en text. Det kan alla elever i min klass. De som kommit lite längre skriver egna texter. De är på steg 2. Kan de dessutom skriva mellanrum mellan orden har de kommit till steg 3 o.s.v. När alla elever kommit till steg 2 kommer jag att byta mall till "Textskrivande i olika steg 2", o.s.v. Sammanlagt har jag gjort fyra olika stödmallar så att jag kan byta fokus allt eftersom eleverna lär sig. Jag har även gjort bildstöd till för att underlätta för de elever som behöver visuellt stöd.

Konkretisering av de olika stegen i textskrivande

Min förhoppning är att mallarna ska hjälpa eleverna att följa sitt eget lärande. Nästa fråga för mig och min klass blir att fundera över vilka strategier de behöver ha för att komma högre i trappan. Det ska bli spännande att se hur det går!

Här kan du ladda ned stödmallarna och bildstöden Länk till annan webbplats.Maria Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla