Att skriva sagor

Tre tips på hur du kan träna eleverna på sagoskrivande

Vad kännetecknar egentligen en saga? Hur är en saga strukturerad? I detta inlägg kan du tal del av tre lektionstips där lågstadieelever får träna på form och upplägg i sagoskrivande. Alla mallar och arbetsblad finns som vanligt att ladda ned i slutet av inlägget.

Arbeta med sagor, tre lektionstips.

Junimånad och snart är ännu ett läsår till ända. Ni som brukar läsa mina inlägg vet nog att jag undervisat i årskurs 1 detta läsår. Oj, vad spännande det har varit! Flera av mina elever hade varken knäckt skriv- eller läskoden när jag mötte dem i höstas, nu läser och skriver alla. Vilken ynnest som lärare att få vara med om denna utveckling!

De senaste veckorna har vi arbetat med sagor och sagoskrivande i min klass. I mitt förra inlägg "En sagas uppbyggnad" Länk till annan webbplats. kunde ni ta del av hur jag introducerade arbetet med hjälp av sagan "De tre bockarna Bruse". I detta inlägg tänker jag beskriva ytterligare tre upplägg vi har arbetat med. Min tanke från början var att eleverna skulle få möjlighet att samla in fakta och kunskaper kring sagor för att sedan enklare kunna skriva egna.

Arbeta med sagor, tre lektionstips.

1. Samla sagoingredienser

Första lektionen handlade om vad en saga är och sagans typiska kännetecken. Jag började med att fråga eleverna vad de visste om sagor och dess innehåll. Vi kom överens om några gemensamma drag som jag sammanställde på whiteboarden. Efter genomgången blev eleverna indelade i par och fick i uppdrag att samla och skriva ned "sagoingredienser" tillsammans. Till sist fick eleverna redovisa vad de kommit fram till för en annan grupp. Efter lektionen samlade jag in allas arbeten för att sedan kunna återvända och repetera orden vid behov.

Koka ihop en saga. Eleverna fick i par samla och skriva olika ord på vad som kännetecknar en saga.

2. Sagolyssning med frågor

Under denna lektion var tanken att eleverna skulle få ta sig an två sagor av H.C Andersen, "Den lilla sjöjungfrun" och "Den fula ankungen". Eleverna började med att läslyssna på sagorna på sina läsplattor och sedan fick de svara på enkla läsförståelsefrågor till texten. Denna gång fick eleverna arbeta enskilt och träna på att skriva på egen hand, men med bilder som stöd.

Eleverna fick lyssna på sagan "Den lilla sjöjungfrun" och svara på frågor till texten.

3. Skriva sagor med stöd

Vi började med en kort repetition på det vi tidigare lärt oss om sagor. Sedan var det dags att sätta igång med själva skrivandet. Flera av mina elever behöver fortfarande stöd med att komma igång och för att underlätta för dem hade jag förberett med meningar, ord och bildstöd. Eleverna fick sedan uppmaningen att så långt som möjligt skriva självständigt. Självklart kunde de få hjälp, men de skulle fundera och försöka själva först. När de skrivit texten klart fick de hitta på ett namn till sagan och rita bilder till. De skulle också läsa igenom texten och bearbeta den om det behövdes. Vi avslutade sedan med att de som ville fick läsa sina sagor högt för klassen, vilket också de flesta ville.

Eleverna fick skriva egna sagoböcker med hjälp av en mall med stödmeningar och bildstöd gjorda i Widgit online.

Det som förvånade mig mest under arbetet var att i stort sett alla klarade av att skriva en saga på egen hand. Jag märkte att stödmeningarna och bildstöden gjorde det mycket enklare för de elever som vanligtvis haft svårt att komma på något att skriva. Det var också flera elever som "lånade" personer, händelser och problem från de sagor vi tidigare läst.

Nästa steg för oss kommer att vara att skriva sagor utan stödmeningar, men med bildstöd. Det ska bli spännande att se hur det går!

Här kan du ladda ned mallar och arbetsblad:

Samla sagoingredienser-koka ihop en saga Länk till annan webbplats.

Sagolyssning med frågor Länk till annan webbplats.

Skriva sagor med stöd Länk till annan webbplats.


”Jag älskar att skriva. Det är faktiskt det bästa jag vet.”

Pojke, årskurs 1


Maria Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla