Fyra favoriter inför skolstarten

Länktips till några populära blogginlägg kring stödstrukturer i klassrummet.

Nytt läsår och nya förutsättningar! Det är alltid skönt som lärare att känna att man har struktur och kontroll i sin klass. I detta inlägg har jag sammanställt några blogginlägg jag skrivit under åren gällande rutiner och strukturer i klassrummet.

I fem år har jag bloggat som ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund. Under dessa år har jag skrivit om allt möjligt inom undervisning och lärande. Det har handlat om allt från rena lektionstips, till hur jag på längre sikt arbetat med att utveckla mina elevers kunskaper i svenska. De inlägg som har fått flest visningar är dock de som har handlat om rutiner kring studiero i klassrummet.

I detta inlägg har jag samlat några av mina mest lästa blogginlägg under åren som gått. Inläggen har jag valt att dela igen eftersom de passar bra så här i början av läsåret. Förhoppningsvis kan du hitta någon rutin eller stödstruktur som passar just dig och din klass. Varsågod, här kommer fyra favoriter i repris!

Stödstrukturer för studiero i klassrummet

1. Tre korta tips när du startar med en ny klass

Eleverna kan koncentrera sig mer på undervisningen om de vet vad som gäller i klassrummet. I detta inlägg får du tre enkla förslag på hur du kan strukturera upp arbetet när du tar emot en ny klass. Inlägget hittar du här: Tre korta tips när du startar med en ny klass Länk till annan webbplats.

Tre korta tips när du tar emot en ny klass

2. Skolproffs lär ut värdegrund

I början av läsåret brukar det falla sig naturligt att arbeta med regler i klassen. Förutom att det står i läroplanen att vi ska utveckla regler för arbete och samvaro, är också min erfarenhet att detta är väl investerad tid som underlättar arbetet under resten av året. I blogginlägget Skolproffs lär ut värdegrund Länk till annan webbplats. får du ett förslag på hur klassen kan arbeta med klassreglerna.

Regler för klassen

3. Osams på rasten

I inlägget Osams på rasten Länk till annan webbplats. berättar jag hur jag skapat en rutin kring konflikthantering mellan elever. Tanken är att eleverna ska veta hur de ska agera när de blir osams och på vilket sätt de kan bli hjälpta av mig och andra vuxna på skolan.

4. Skapa lugn efter rasten

Många elever har svårt att släppa rasten och fortsätter gärna prata och leka även när de kommer in i klassrummet. Detta har varit ett fenomen jag observerat i alla nya klasser jag har fått. I inlägget Skapa lugn efter rasten Länk till annan webbplats. beskriver jag den struktur jag brukar använda för att synliggöra för eleverna vad jag förväntar av dem när de kommer in i klassrummet.

Det finns självklart många olika rutiner för att skapa tydighet för eleverna. Jag har valt ut just dessa för att de har fungerat bra i mina klasser. Kanske du har andra som fungerar bra för dig? Mitt tips är då att skriva ned och göra dem synliga för eleverna. Det underlättar både för eleverna och andra lärare som undervisar i gruppen.

Till sist vill jag passa på att önska er alla ett fint läsår 2020/2021!

Här kan du ladda ned några av stödmallarna:

Tysta tröskeln Länk till annan webbplats.

När eleverna behöver hjälp Länk till annan webbplats.

Klassregler Länk till annan webbplats.

Osams på rasten Länk till annan webbplats.

Efter rasten Länk till annan webbplats.


Maria Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla