Att lära lågstadieelever att skriva

Reflektioner efter UR:s program om skrivande

För ett par veckor sedan släppte UR flera program om skrivande i skolan. I ett av programmen, Lärlabbet: Att lära lågstadieelever att skriva,  Länk till annan webbplats.medverkar jag och mina elever. Där kan du se hur vi arbetar med skrivinlärning i årskurs 1. Jag har i detta blogginlägg sammanfattat några tankar kring skrivande samt listat länkar till tidigare inlägg inom ämnet.

För ett par veckor sedan släpptes en dokumentär via Utbildningsradion, UR, som visade att svenska ungdomars läs- och skrivförmåga minskar. Det har blivit ett problem för arbetsgivare och på universitetet. Arbetsgivare väljer regelbundet bort sökande vid rekryteringar för att de inte kan skriva tillräckligt bra. Dokumentären, kallad Skrivglappet, Länk till annan webbplats. är mycket sevärd och finns tillgänglig på URplay.

Det finns naturligtvis flera möjliga orsaker till att detta har skett. En tolkning är att digitaliseringen har gjort att barn och ungdomar läser och skriver mindre. Det finns samtidigt de som anser att det är lättare att skriva på en dator och att det underlättar för unga att skriva fler och längre texter.

Samma dag som undersökningen släpptes presenterade också Lärlabbet sin nya säsong med fokus på skriv och språkstörning. I det första avsnittet, ”Att lära lågstadiebarn att skriva”, medverkar jag och mina elever. Länk till annan webbplats. Lite kort kan jag berätta att jag beskriver hur jag är mån om att involvera kroppen med stora och små rörelser för att stimulera inlärning. Jag visar också hur vi arbetar både med att rita och skriva för att träna finmotorik och öka kreativiteten hos eleverna.

Skrivande i årskurs 1.


Det är lätt att frågan om de digitala hjälpmedlen blir en fråga för eller emot digitalisering vilket givetvis är tråkigt. Det är självklart så att det digitala är en viktig del av framtiden. Samtidigt har forskning visat att vi människor lär oss mer om vi använder fler av våra sinnen. Det är lättare att komma ihåg en text om kroppen har varit med och lärt sig.

Jag vill gärna slå ett slag för att fortsätta använda skrivandet med penna som en del i inlärningen. Framförallt tycker jag att det är väldigt olämpligt att ta bort denna möjlighet när lärare lyckats med denna form av undervisning under lång tid. I dessa brytningstider, när vi går från ett sätt att skriva och kommunicera till ett annat, tror jag det är bra om vi tillåter det som fungerar att fortsätta fungera. Samtidigt som vi testar och prövar de nya möjligheterna parallellt.

Slutligen vill jag tipsa om några av mina tidigare blogginlägg om skrivande. Några med rena lektionstips och andra med mer resonerande och reflekterande innehåll. Nedan har jag samlat länkar till några av mina inlägg med fokus på skrivande och skrivinlärning. Välkommen in och läs!

Blogginlägg om skrivande generellt

Blogginlägg med lektionstips med skrivinlärning

"Vi har inte alla svar om vad som orsakat den försämrade skrivförmågan. Men kanske är lösningen för skolan att både blicka bakåt och framåt samtidigt? Kanske krävs det mer än att skolan lyckas för att överbrygga skrivglappet? Att vi vänder blicken mot oss själva och funderar över, vad betyder det för mig att kunna uttrycka mig i skrift? Och vilka möjligheter vill vi ge den yngre generationen när språket och samhället förändras? För det enda vi riktigt kan veta om framtiden är att det skrivna språket kommer att utvecklas."


Ur dokumentären "Skrivglappet", Utbildningsradion


Maria Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla