Tio sagotips inför Barnboksveckan

- läsförståelse med fokus på folksagor

Då var det dags igen! Under vecka 46 är det Barnboksveckan och då brukar vi uppmärksamma böcker och läsning lite intensivare än vanligt. Detta år tänker jag fokusera på att läsa och bearbeta folksagor av olika slag. I detta blogginlägg kan du läsa om hur jag strukturerat upp arbetet och även ladda ned ett enkelt läsförståelsematerial till tio välkända sagor.

Publicerad Av

Skönlitteratur och läsning brukar utgöra en stor del av undervisningen på lågstadiet. Vi övar dagligen på att läsa och det språkutvecklande arbetet genomsyrar alla skolämnen under dagen. Trots detta kan det vara roligt att under kortare perioder fokusera mer intensivt på böcker och läsande i olika former. Höstlovet har bytt namn till läslovet, vilket då ger ett utmärkt tillfälle att lyfta läsning till elever och deras föräldrar. Barnboksveckan, som infaller under vecka 46, är ytterligare ett sådant exempel. För tre år sedan skriv jag ett blogginlägg med tips på aktiviteter att utföra i klassrummet. Det kan exempelvis vara boksamtal, bilderboken som tema och andra läsfrämjande aktiviteter. Är du nyfiken på mer så hittar du fler exempel i blogginlägget “Tips inför Barnboksveckan” Länk till annan webbplats. här på LR-bloggar.

I våras arbetade vi med att läsa och skriva sagor i min etta. En av mina reflektioner under arbetet var att eleverna inte verkade känna till de vanligaste folksagorna i samma utsträckning som jag upplevde att mina elever gjorde tidigare genom åren. Detta förvånande mig en smula. Kanske läser inte föräldrar sagor högt nu på samma sätt som tidigare? Eller kanske utbudet på tecknad film är så stort att vi inte längre tittar på filmatiseringarna av sagor? Jag har inget enkelt svar på frågan. Däremot har jag funderat på hur jag kan lyfta sagoläsandet i min undervisning. Nu inför stundande Barnboksveckan tänker jag därför ta chansen att återigen läsa och arbeta med sagor.

Jag har valt ut tio olika sagor som jag tänker att vi ska ha som utgångspunkt. Sagorna är valda eftersom de ibland används som referensram i olika texter och medier. Det finns självklart fler sagor som är viktiga att känna till, men jag tänker att dessa är en bra start att utgå ifrån. Jag har försökt att tänka i ett internationellt perspektiv och välja sagor som är kända i flera länder och världsdelar. Sagorna jag har valt ut är:

  • Den lilla sjöjungfrun
  • Den fula ankungen
  • Mästerkatten i stövlar
  • Snövit och de sju dvärgarna
  • Hans och Greta
  • Rödluvan och vargen
  • Guldlock och de tre björnarna
  • Aladdin
  • Törnrosa
  • Tre små grisar

Mitt upplägg på undervisningen är enkelt. Först ska eleverna läsa och lyssna på sagan på sina läsplattor. Vi kommer att använda appen Polyglutt där alla sagorna finns som bilderböcker. Därefter får eleverna ett arbetsblad med bildstöd där de självständigt ska reflektera och skriva utifrån olika perspektiv texten. Det kan handla om allt ifrån att beskriva en plats eller person, till att berätta om något man tycker är konstigt eller magiskt i texten. Varje arbetsblad har sina unika uppdrag. Det finns också bilder från sagotexten som ska fungera som ledtrådar och minnesstöd. Bilderna går att färglägga, vilket eleverna brukar tycka är lite kul att göra. När eleverna är klara med sitt enskilda arbete är tanken att vi sedan lyfter deras reflektioner i grupp- och/eller helklass. Nedan ser du en sammanställning av alla tio arbetsblad.

I arbetsbladen "Skriv och berätta om sagor" får eleverna enkla svara på frågor om texten.

Förhoppningsvis leder samtalen till intressanta ämnen som jag kan fånga upp. Här hoppas jag att få möjlighet att träna eleverna på att göra textkopplingar av olika slag. Inför Barnboksveckan förra året skrev jag ett blogginlägg om just textkopplingar och där kan du få mer tips på hur du kan arbeta med dem. Där finns också stödmallar att ladda ned. Här är länk till det blogginlägget. Länk till annan webbplats.

Stödmallar för textkopplingar.

Om ni inte har appen Polyglutt går det självklart bra att läsa sagorna på annat sätt. Ett sätt kan vara att gemensamt högläsa sagoböcker. En del av sagorna kan du till och med hitta på nätet. Du kan t.ex. hitta Mästerkatten i stövlarna på sidan Unga fakta. Länk till annan webbplats.

I kursplanen för svenska står det att eleverna i undervisningen ska få möta skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Såväl svenska som internationella referenser till några klassiska sagor är en del av detta tänker jag. I folksagorna får eleverna möjlighet att bekanta sig men några roller och berättelser som är värdefulla.

Här kan du ladda ned arbetsbladen:

Skriv och berätta om sagor Länk till annan webbplats.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Syftestext i Svenska, Lgr 11


Mia Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla