Ny intresseförening för årskurs F-6

Presentation av ledamöter i föreningen och våra viktigaste frågor just nu

Visste du att Lärarnas Riksförbund har åtta olika intresseföreningar? I detta blogginlägg får du en presentation av Intresseföreningen för lärare i åk F-6 och en kort beskrivning av våra viktigaste frågor just nu.

II mars 2021 inrättades Lärarnas Riksförbunds nya intresseförening F-6. För närvarande är vi fem ledamöter i föreningen; Mia Kempe, Louise Kärrhage, Roger Wickman, Jannike Madsen och Camilla Olin. Vi är alla erfarna 1–7 lärare som har ett stort engagemang i skolfrågor. Tre av oss, Mia, Camilla och Roger arbetar också som ombud för LR i våra respektive kommuner.

Intresseföreningarnas uppdrag är att bevaka och lyfta fram frågor som är viktiga för målgruppen och vi fungerar rådgivande till LR:s förbundsstyrelse. Eftersom föreningen är relativt nystartad är vi just nu i en planeringsfas, men vi har i alla fall hunnit med att skicka in en motion till vårens förbundsmöte.

Det finns så klart en massa angelägna frågor för oss låg- och mellanstadielärare och det kan vara svårt att välja ut någon som är viktigare än den andra. De här tre frågorna har vi alla fall valt att fokusera på just nu:

Viktiga frågor

  • Mer personal kring yngre elever. Det behöver anställas fler speciallärare och kringpersonal som avlastar lärarnas arbete med elever i årskurs F-6. Yngre elever kräver mer omsorg och stöd, vilket gör att låg- och mellanstadielärarna arbetssituation blir extra ansträngd när det skärs ned på andra personalgrupper i skolan.
  • Nyckeltal för gruppstorlekar i årskurs F-6. I de tidiga skolåren har eleverna behov av mycket lärartid, framför allt i kärnämnena svenska och matematik. Vi behöver därför ha undervisning i mindre grupper på lågstadiet, till exempel genom halvklasstimmar eller mindre klasstorlekar. Detta är extra viktigt nu när vi ska införa 10-årig grundskola med skolstart för 6 åringar. Ju yngre eleverna är, desto mer lärarstöd behöver de.
  • Betyg tidigast i årskurs 6. I undersökningar gjorda av bland annat LR går det att utläsa att en majoritet av Sveriges lärare är emot tidiga betyg. Det har också kommit nyare forskning som visar att tidiga betyg ger sämre likvärdighet. Vi vill därför att Lärarnas Riksförbund ska ta ställning för att betygsåldern inte ska sänkas.

Vi som är lärare i de tidiga åren spelar ofta en avgörande roll för elevernas fortsatte skolgång. Med rätt förutsättningar har vi stora möjligheter att sätta grunden för elevernas lärande. Därför är det viktigt att våra tankar och erfarenheter lyfts fram. Vi i intresseförening F-6 ska göra vårt bästa att påtala låg- och mellanstadielärares behov och erfarenheter såväl inom förbundet som i svensk skoldebatt. Vem vet, kanske vi kan göra mer skillnad än vad vi tror?

Håller du med om att våra frågor är viktiga? Har du fler förslag på ämnen eller viktiga frågor på låg- och mellanstadiet? Skriv en kommentar på blogginlägget eller kontakta oss i föreningen. Vår mejladress är: if.f6@lr.se

”Vi som är lärare i de tidiga åren spelar ofta en avgörande roll för elevernas fortsatte skolgång. Med rätt förutsättningar har vi stora möjligheter att sätta grunden för elevernas lärande. Därför är det viktigt att våra tankar och erfarenheter lyfts fram. Vi i intresseförening F-6 ska göra vårt bästa att påtala låg- och mellanstadielärares behov och erfarenheter såväl inom förbundet som i svensk skoldebatt.”

Intresseförening F-6, Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


Mia Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla