Sätt tänderna i de nya kursplanerna!

Intresseföreningen för lärare i årskurs F-6

Från och med den 1 juli 2022 börjar de nya kursplanerna att gälla. I detta blogginlägg får du en kort sammanställning av de huvudsakliga förändringarna och tips på var du kan hitta mer information.

Nytt år och nya möjligheter brukar man säga! Något nytt att sätta tänderna i (för de som inte redan har gjort det) är våra nya reviderade kursplaner, Lgr 22. Jag tycker att det finns mycket bra med det nya materialet, framför allt när det gäller lärares möjligheter att fokusera på undervisning. I detta blogginlägg kommer jag göra en kort sammanställning på de huvudsakliga förändringarna som jag ser det och tipsa om bra information på Skolverkets hemsida.

Under de senaste åren har det varit tal om att vi ska få nya reviderade kursplaner. Egentligen var det tänkt att de skulle användas redan innevarande läsår, men på grund av pandemin sköts implementeringen upp ett år. Nu närmar sig dock datumet för uppstart. Från och med den 1 juli börjar de nya, reviderade kursplanerna att gälla. Det är därför hög tid att sätta sig in och fundera på vad förändringarna innebär för just mig och mina ämnen.

Montaget är gjort på Canva.com

Vilka är då förändringarna? Sammanfattningsvis kan man säga att ämnets syfte och centrala innehåll har fått större betydelse och kunskapskraven kortats ned, kanske framför allt i de yngre årskurserna. Progressionen ska också vara tydligare, med mer grundläggande kunskaper i de lägre åldrarna och mer komplexa kunskaper ju äldre eleverna blir. Skolverket har listat de huvudsakliga ändringarna här. Länk till annan webbplats. På samma sida kan du också hitta filmer och andra dokument som beskriver de övergripande förändringarna.

Förutom att sätta sig in i förändringarna på övergripande nivå behöver man så klart även titta på förändringarna i varje enskilt ämne. Du hittar även de förändringarna på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Vill du göra det lite enklare för dig är ett tips FB-gruppen “Utmanande undervisning”. Länk till annan webbplats.Där har läraren Kerstin Dahlin lagt in dokument med jämförelser mellan de gamla kursplanerna och de nya i de flesta ämnen. Här har ni till exempel en bild på en jämförelse på en del av det centrala innehållet i no för årskurs 3.

Exempel på del av jämförelse av det centrala innehållet mellan Lgr 11 och Lgr 22. I detta fall no åk. 1-3. Den röda texten är från Lgr 22. Sammanställningen är gjord av Kerstin Dahlin och kommer från FB-gruppen "Utmanande undervisning".

Jag tycker att det blir mycket enklare att se vad som ändrats när dokumenten ligger bredvid varandra och kan jämföras. Ibland kan det vara små förändringar i texten som gör att innehållet kan få en annan riktning eller innebörd. Framför allt syns skillnaderna i kunskapskraven tydligt, vilket framgår i bilden nedan.

Jämförelse mellan de gamla och nya kunskapskraven i no för åk. 3. Den röda texten är från Lgr 22. Sammanställningen är gjord av Kerstin Dahlin och kommer från FB-gruppen "Utmanande undervisning".

Kerstin har också gjort förslag på årskursplaneringar i SO och NO för årskurs 1-3 och årskurs 4-6 som det går bra att ladda ned och utgå ifrån i sitt eget arbete, vilket också kan vara till stor hjälp. Tack för att du delar med dig Kerstin!

Slutligen vill jag också tipsa om att Skolverket har publicerat ett relativt nytt stödmaterial (utkom februari 2020) som heter "Att planera, bedöma och ge återkoppling". Länk till annan webbplats.Materialet, som utgår ifrån Skolverkets allmänna råd om betyg och bedömning, ger ytterligare en dimension till hur vi ska använda de nya kursplanerna. En kort sammanfattning är att vi lärare ska fokusera mer på att undervisa än att bedöma eleverna i allt de gör. Givetvis ska vi göra en bedömning inför omdömen och betyg, men eleverna ska inte känna att de ständigt är under lupp. De måste få testa, göra fel och lära sig, helt enkelt få god undervisning!

Som sagt, nytt år och nya möjligheter. Vi kanske också skulle kunna säga att en ny kursplan kan ge nya möjligheter? Det återstår att se hur Lgr 22 tas emot. Självklart av lärarkåren, men också av rektorer, huvudmän och andra som påverkar hur undervisning sker. Detta är en fråga som jag och mina kollegor i intresseförening F-6 får återkomma till!


Mia Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla