Wilkommen! Bienvenus! Welcome!

-Vad jobbar du med då?
-Jag är lärare.
-Jaha, vad kul. Vilken sorts lärare?
-Högstadielärare i tyska.
-Åh. Jag minns min egen tysklärare, hon var en....

Publicerad Av

Ja, så sätter historierna igång. Alla har ett minne av en tysklärare. Ofta var hon något äldre, barsk eller rent utav lite elak. Ibland framkommer det att det faktiskt var en ganska sympatisk person, men i utgångsläget måste man på något vis anta att en tyskafröken, hon är inte särskilt snäll.

Hur kommer det sig? Bilden av den typiska tyskläraren är ofta mer negativ än bilden av många andra lärarsorter. En förälder kallade mig en gång för tant, “För jag tänkte att eftersom du är tysklärare är du säkert en tant.” Jag var 29 och hade visserligen fotriktiga sandaler på jobbet, men kände mig ändå knappast som en tant.

Jag är också engelsklärare. Det behöver jag sällan försvara, engelskan är ju en självklarhet idag. Men varför är det skillnad? Varför är en tysklärare något annat än en engelsklärare?

Jag tror att det hänger ihop med att tyska är det språk som undervisats längst i svensk skola. Bilden av den hårda, elaka tysklärarinnan kommer från en tid då eleverna satt tysta i sina bänkar, nötte böjningsmönster och översatte texter.

Språkdidaktiken har förändrats markant sedan dagens föräldrageneration pluggade prepositioner i skolan. Grammatiken är inte borta från undervisningen, men den kommunikativa aspekten lyfts fram allt mer. I mitt klassrum får jag ofta höja rösten för att överrösta livliga diskussioner och skratt. Tyska är ett fantastiskt språk som talas av ungefär 100 miljoner människor. Tyskland som handelspartner, Alperna som semesterresmål, den tyskspråkiga världen som kulturresurs. Vilken värld som öppnas på våra språklektioner!

Ändå kommer jag på mig själv att ursäkta mig lite och skämta vidare om de här tyskatanterna. Det är dags att sluta upp med det. Jag är engelsklärare. Jag är tysklärare. Inte en gammal sur tant, utan en modern lärare. En kommunikativ lärare som vill utveckla skolan som helhet såväl som mina ämnen. Det är jag stolt över.

Välkomna till min lärarvärld!


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla