Deutsch ist cool!

När man grunnar på ett budskap och ser att fler och fler försöker nå ut med samma budskap, då ska man vara tacksam. Jag har varit på väg att skriva ett inlägg de senaste veckorna, och när jag såg att en debattartikel i GP behandlar exakt det ämne jag tänkte skriva om var min första reaktion att de hade snott min scoop. Sedan tänkte jag efter och insåg att jag ska vara otroligt tacksam att vi är flera som står på samma barrikad. Vilka är vi? Vi som förstår vikten av att kunna tyska som svensk och försöker få andra att förstå samma sak.

Vi pratar om att ungdomar är bra på engelska. Vi pratar om att det är bra att kunna fler språk. Det kommer personer som vill lyfta fram att fler pratar spanska och att Kina är framtiden. Men vi måste inse att arbetsmarknaden kräver tyska mer än något annat språk. På individnivå kan det självklart förhålla sig annorlunda, men för landet Sverige är det en kris att så få individer kan ta sig fram på tyska.

Lärarnas Riksförbund undersöker regelbundet hur det står till i landets skolor. De båda rapporterna Språk på sparlåga och Språk är framtiden visar tydligt på samma sak. Men det viktigaste argumentet ska inte komma från lärarna, det ska komma från arbetsmarknaden, från näringslivet. I rapporten Språk – en väg in i arbetslivet kommer just dessa påståenden. Arbetslivet skriker efter kompetens i tyska.

Hur ska vi då förmedla detta till våra elever? Att möta elvaåringarna i år 5 och försöka övertyga dem att välja tyska för att de kan ha fördel av detta under framtida jobbresor, då de kan småprata över kaffet i ett fikarum i München och stärka relationerna med arbetspartners verkar skrattretande. Ska vi överlåta till föräldrarna att övertyga eleverna att tyska är ett bra alternativ, för att senare under skolgången förklara att det fanns en yrkesmässig baktanke med detta? Eller ska vi smyga in det gradvis under utbildningen?

Mina elever ska inte bli tysklärare hela bunten, inte heller kommer de bli tolkar eller bosätta sig i Tyskland. Några enstaka, kanske, men långt ifrån alla. Men många av dem kommer ha användning för tyskan i sitt yrkesliv. Detta måste vi förmedla för att öka motivationen hos de elever som redan gjort sitt val. Att få dem att förstå att tyskan kommer vara ett trumfkort, något de har nytta av i många olika lägen i livet. De behöver satsa på tyskan, fördjupa sig, läsa vidare på gymnasiet för att bli riktigt bra på att kommunicera.

Men vad ska då göras? Jag skulle kunna gå i detalj på hur meritpoängsystemet påverkat elevernas val eller hur det ser ut med lärarnas behörighet, men jag tror att det finns en starkare faktor: intresse och motivation. Hur gör man då för att få eleverna riktigt intresserade? Det finns många sätt, men jag tror att det första steget är att man hemifrån signalerar att tyska är ett roligt språk och viktigt att kunna. Föräldrar som skrockar över sina egna gamla lärare och konstaterar att “det enda jag minns från skoltyskan är durch-für-gegen-ohne-um” lockar inte eleverna att se vikten av studier och möjligheterna som språkkunskaperna ger.

Det andra steget är att ge ungdomarna möjlighet till verkliga språkkontakter. Elever som rest på semester till tyskspråkiga länder, som har släktingar där, som varit på scoutläger eller konfirmationsresa, de har intresset. I grundskolan är det få som får möjlighet att resa med skolan, på gymnasiet är det vanligare. Men vi kan också använda tekniken. Jag fixade ett kort samarbete via Facebook i veckan, en sluten grupp dit jag och två tysklärare som befinner sig i Grekland respektive Spanien, bjudit in våra elever. De fick en enkel uppgift, presentera sig, berätta något om den svenska skolan och ställa minst en fråga om skolan i de andra länderna. Aktiviteten har varit sparsam, men några elever tände till. Det är mer nervöst att skriva något när det ska förstås av någon som verkligen inte kan svenska.

Jag har ingen mirakellösning, men jag vill rikta ljuset mot problemet. Vi behöver sträcka på ryggen, lyfta tyskan, lyfta de tyskspråkiga länderna, våga säga att det är coolt att kunna språk. Språk är coolt. Tyska är coolt. Deutsch ist cool!

Mer inom ämnet


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla