Att anpassa språket – vad innebär det?

En utveckling av engelskan på högstadiet är att man lägger alltmer fokus på anpassningen av språket. Vem talar vi med? Vem skriver vi texten för? Hur talar vi när vi talar med olika personer?

I kursplanen i engelska ser det ut så här:

”I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.”

Kunskapskrav för E i år 9 i engelska

När jag talar med eleverna om detta brukar jag ta upp extrema hälsningen. Om jag träffar Queen Elizabeth lämpar det sig inte att hälsa genom att säga "Wazuuuuuup?" och att det inte heller på hiphopklubben i New York passar sig att inleda med "How do you do? What lovely weather!". Extremerna är lätta, men nyanserna är svårare.

Ett annat sätt att påvisa stilen är att använda så kallade clines, gradvisa skalor. Jag har bloggat om dessa på min egen blogg Länk till annan webbplats. och det finns gott om information om detta i pedagogisk litteratur och på internet. Dessa kan användas för att illustrera olika begrepp inom ett område, men också för att förtydliga formalitet.

Det jag vill påvisa är vad eleverna redan kan. De allra flesta av våra elever använder engelska utanför klassrummet, och det finns gott om forskning som påvisar hur detta påverkar skolengelskan. Det gäller att erkänna att den engelska eleverna lär sig utanför skolan också räknas. Det är också engelska! Därför försöker jag hela tiden plocka in dessa versioner i undervisningen.

Ett exempel är när mina elever fick tolka Romeo & Julia i olika versioner, där både Snapchat, Messenger, vloggar och programmeringsverktyget Scratch användes.

Ofta hamnar jag i slutändan av året i läget att några elever har lite mer att visa, lite mer att ge som de inte lyckats få fram under året. Därför har jag utformat ett prov för att testa just denna förmåga. Jag har använt det förut och bara justerat smådetaljer. Provet finns på lektion.se (Red. Länken fungerar inte längre.) att hämta hem.

Det här upplägget brukar få eleverna att visa sina bästa sidor. Jag har en hel hög fantastiska texter att läsa under helgen, eleverna visar sig verkligen från sin bästa sida när de får den här uppgiften framför sig. Jag får dessutom mer underlag kring skriftlig produktion generellt.

Här är ett av de alster jag fick in idag:

      

Kanske är det här ett upplägg som fler lärare vill använda nu under sista veckorna på terminen?


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla