Att befästa eller ifrågasätta stereotyper

Nu har jag gjort det igen, det som vi alla gör. Jag har återanvänt en gammal uppgift som jag vet funkat bra tidigare utan att egentligen tänka igenom riktigt noga ifall jag behöver omarbeta den, eller anpassa den något. Jo, det blev ganska bra. Men jag såg en sak i elevernas slutproduktioner den här gången som jag inte reagerat på lika tydligt innan.

Publicerad Av

Jag ska förklara från början.

Uppgiften är att läsa en irländsk legend med namnet The Children of Lir Länk till annan webbplats., analysera den enligt frågor från mig Länk till annan webbplats. för att hitta texttypiska drag och sedan skriva en egen text enligt samma texttyp. Texten har jag i en bok som är tvåspråkig, så eleverna får också smaka lite på gaeliska och får en insikt om vad ett tvåspråkigt land egentligen är. Det låter enkelt, va?

By John Duncan - http://www.the-athenaeum.org/art/full.php?ID=27477, Public Domain, https://commons. wikimedia.org/w/index.php?curid=46026015

När jag senast genomförde den här uppgiften hade jag elever som skrev fantastiska texter över lag, men några stack ut. Det var grabbarna som spelade World of Warcraft. De såg chansen att ta in alla begrepp och karaktärer från spelet och lyfte uppgiften lite till. Det etsade sig fast i mitt minne och jag ser det fortfarande som en fantastisk twist på en annars ganska traditionell uppgift.

I den grupp jag har nu har ingen det intresset och den vinklingen saknas helt. De texter jag fått in är över lag bra, men den här gången var det en sak som fångade mitt öga. Och det fick mig att ifrågasätta om jag gjorde fel eller rätt.

De har greppat det här. De har greppat det så bra. De har fattat att kvinnans främsta egenskap är att vara vacker, och att hennes högsta dröm är att gifta sig med en man, helst en som någon annan väljer åt henne. Varför männen vill ha henne? Helt baserat på hennes yttre, förstås. Eleverna har lyckats återanvända det i sina texter så att det lyfter texterna.

Några exempel kommer här:

  • "Adela and Lucy went out to the forest to go and get some flowers. The sisters were as beautiful as diamonds and they wore wonderful dresses." 
  • "His wife was kind and gentle. They had a daughter, Demetre. She was as lovely as the dawn. Years passed and Demetre grew lovelier. Men from far and near came to ask for her love."
  • "A pretty little girl lived in the middle of the forest. The little girl's biggest dream was to once in her life marry a prince."
  • "Once upon a time there was a girl, her name was Rachel. She was beautiful like a rose and she was shining like the sun every day. Rachel's beautiful brown hair looked exactly like her mom's and her blue eyes looked like the ocean. Rachel was special, she danced like a bird that has wings of gold. She loved to dance, her whole life she had been training, every single day. But she never worried or complained."

Jo, visst har de lyckats sätta fingret på hur kvinnor beskrivs i gamla legender. Men ska jag som lärare vara nöjd där?

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. ”

Lgr11, första kapitlet, andra stycket.

Ni känner igen texten, va? Läroplanens första kapitel, avsnittet normer och värden. Det som ska genomsyra allt vi gör i skolan. Förmedlar jag detta i uppgiften? Lyckas jag förmedla att kvinnor och män är lika mycket värda? Befäster jag gamla, förlegade normer? Eller lyfter jag upp dem till ytan för att göra eleverna medvetna om att det vi ibland ser som självklart faktiskt är värt att ifrågasätta?

Helgens hetaste artikel (Red. Länken fungerar inte längre.) handlar om en offentlig kvinna som inte fixat håret och sminkat sig tillräckligt mycket. Jag väntar fortfarande på att Kerstin Weigl ska berätta att hon skrev den med ironi, eller att den skrevs för att sätta fart på debatten. Den väcker känslor. Kanske var det därför jag reagerade lite starkare på hur kvinnorna porträtterades i elevernas texter. Kanske har de själva blivit lite mer känsliga och ser därför mönstren och lyckas reduplicera dem. Oavsett måste jag lyfta det här med mina elever när jag träffar dem imorgon.

Det enda sättet att få till förändring är att prata om det som är eller har varit dåligt. Och jag känner inte en enda kvinna som enbart vill bli sedd som vacker och som enbart drömmer om att gifta sig med en prins. Vi vill mer än så. Vill vill vara människor, på samma villkor som alla andra.


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla