What did the artist really have in mind?

Så här års är vi många lärare som känner av att vi skulle vilja ha lite mer bedömningsunderlag i vissa elevgrupper, utan att för den sakens skulle ge eleverna stora prov att plugga till eller tidskrävande hemuppgifter. I engelska vill jag ge eleverna flera olika chanser att visa mig hur de kan skriva. Att ge dem korta skrivuppgifter på lektionstid som lämnas in direkt är ett enkelt sätt att skaffa detta underlag.

Jag ville ha något mer underlag från mina 8:or, som komplement till det de visat tidigare under terminen, och klurade på vad som kunde passa dem. Så dök jag på det perfekta: en bild som skapar frågor. En bild som väcker tankar.

Jag har även tidigare arbetat med att låta eleverna skriva utifrån bilder. en stor fördel är att eleven själv väljer vilket ordförråd som ska användas, man kan tolka in saker man behärskar att uttrycka och kan låta bli att nämna saker där man är osäker på hur man bäst uttrycker sig. Men den här bilden fick en liten extra dimension: illustratören är någon jag känner. Eleverna skulle få skriva direkt till honom, få berätta för skaparen av bilden hur de tolkar hans verk.

Bild: Anton Widell

Bilden är skapad av Anton Widell, vars bilder finns att beskåda på både Tumblr Länk till annan webbplats. och Dropr (Red. Länken fungerar inte längre.). När jag själv såg den frågade jag direkt varför roboten var ledsen. Det fick mig att fundera på hur andra skulle tolka den, och lektionsplaneringen började ta form.

Eleverna fick en länk till ett Google-formulär, där de skrev sin reflektion. Den främsta anledningen till att jag valde just denna form var att det skulle vara lätt att dela svaren med Anton.

Som alltid gillar eleverna olika uppgifter olika mycket, men det var ett gäng som stannade kvar efter lektionen för att diskutera bilden vidare. Det framkom att de tolkat in olika saker. Klassrummet var mörkt och det var lite svårt att se detaljerna i de mörkare partierna, speciellt för elever som satt längre bak i klassrummet, och någon hade tolkat in att mannen saknade en fot, vilket någon annan var bergsäker på att han visst hade. Figuren bredvid mannen har tolkats som en robot, en alien och ett skelett. Flera har reagerat på att det inte är normalt för robotar att visa känslor och har spunnit vidare på tråden. Och vad har ballongen där att göra, egentligen?

Det som gladde mig som lärare mest efteråt var att flera elever var nyfikna på vem som låg bakom bilden. Någon jag känner? Hur gammal är han? Vad har han för konstnärlig bakgrund? Vilka tekniska hjälpmedel använder han när han illustrerar? Det var ju exakt det här jag ville ha från mina elever. Att ha en autentisk mottagare ökar motivationen, nu var de ordentligt nyfikna!

Nästa steg var att låta illustratören själv läsa elevernas tolkningar. Han skrev efter detta ihop sina egna tankar om bilden, vilket eleverna ska få läsa. Svaret är skrivet i andra person, med eleverna som mottagare, vilket är viktigt för den autentiska känslan.

First of all, thank you all for your fascinating and thought-provoking descriptions of the drawing, very well done! Reading them all made me realize, more than anything, that there are no "correct" views or ways to interpret a picture. Some of your theories are definitely more intriguing than whatever went through my mind when I drew it! But to give you some kind of response, I'll just briefly note down what my general ideas behind the picture were ...

Autentisk kommunikation behöver inte vara svårt. Det behöver inte vara avancerat. Vi behöver bara se möjligheterna!


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla