Förväntningar

En övning med blicken framåt

Jag har just tagit över en ny klass, en 8a. Som mentor ansvarar man för elevernas välmående, både som individer och som grupp. Terminsstarten är guld värd när det gäller att sätta an tonen för hela läsåret, och den här chansen gäller det att ta vara på.

Publicerad Av

Man talar mycket om att tonåringar testar gränser, och det gäller att veta vad dessa gränser är för att kunna förhålla sig till dem. Men vi behöver också prata om förväntningar. Om jag inte vet vad som förväntas av mig är det svårt att leva upp till förväntningarna. Därför har vi idag ägnat en hel del tid åt att formulera förväntningar.

Grunden till upplägget är en övning vi lärare fick göra under uppstartsdagarna för många år sedan, på den skola jag jobbade då. Det finns många varianter, så klart, här presenterar jag dagens upplägg.

För att alla ska komma till tals utgick vi från metoden Think-Pair-Share, alltså att eleven först får tänka själv, sedan bolla tankar med en kamrat och slutligen dela med sig till klassen av sina tankar.

Vad har du för förväntningar på dina lärare?

  • Vad har du för förväntningar på dina lärare? Skriv ner dina tankar på post-it-lappar.
  • I grupper om 3-4 elever, samla era tankar och enas om fem punkter som summerar det ni kommit fram till.
  • Presentera dessa punkter på vår gemensamma Padlet Länk till annan webbplats..

Att läsa elevernas kloka tankar spred leenden på alla lärarläppar. Kloka, rimliga tankar om att vi ska utmana, stötta alla på rätt nivå, förklara så alla förstår osv. Men också om att vi ska vara trevliga och roliga, en viktig del av skolan. Vi är ju faktiskt elevernas arbetsmiljö också.

Vad kan dina lärare ha för förväntningar på dig?

När vi gått igenom alla tankar upprepade vi allting men vände på steken. Vad kan vi lärare ha för förväntningar på våra elever? Samma procedur upprepades, ännu en gång med kloka svar.

Det handlade både om att komma i tid, fokusera på rätt saker, ta med sig rätt saker och framför allt att behandla både lärare och kamrater med respekt.

Klassens tankar kommer vi lärare nu sammanställa så att de får en tydlig plats i klassrummet och övriga lärare som undervisar klassen ska få läsa klassens tankar. När vi alla vet spelreglerna är det lättare att leva upp till förväntningarna, men också att kunna förklara orsaken ifall vi inte kan det ibland.

Eleverna har nu fått en läxa som uppföljning. Nu gäller det att reflektera inåt.

Vad har jag för förväntningar på mig själv? Är mina förväntningar rimliga?

Detta ska skrivas ner om en vecka. Behöver jag säga att jag är spänd på att läsa elevernas tankar?


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla