Strukturerat skrivande

En förbättringsövning

Att bara släppa eleverna fria att skriva vad de vill leder sällan till ordentlig utveckling. Här vill jag presentera en övning som leder eleverna tydligt framåt.

Som grund för övningen har jag valt att återigen använda en bild, faktiskt samma bild som jag använde i den övning jag presenterar i det här blogginlägget, men alltså med ett annat upplägg och med en elevgrupp som inte sett bilden förut.

Bild: Anton Widel

Inspirationen för uppgiften kom som så mången gång förut från kursplanen. Jag plockade ut en liten bit ur delen om skriftlig produktion:

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla/välgrundade förbättringar av egna framställningar.

ur kunskapskraven för år 9 i engelska

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

ur kunskapskraven för år 9 i engelska

För att kunna förbättra något måste man ha något att utgå från. Mina elever fick från början inte se själva uppgiften, utan fick bara se bilden. Jag bad dem öppna sina datorer och sedan skriva en kort tolkning av vad de såg på bilden, tre till fem meningar.

Nästa steg var inte tydligt kopplat till just engelskan, utan den generella digitala förmågan*: 

Picture: Mia Smith, made in canva.com

Är det här relevant i engelskan? Är det här relevant i skolan? Ja, den generella digitala förmågan är alla lärares ansvar. Små saker då och då ökar elevernas medvetenhet och kompetens. Glöm inte det!

Eleverna fick sedan ta sig an en så kallad sexfältare, hämtad från genrepedagogiken. Utan att vara någon expert på just genrepedagogik plockade jag in sexfältaren som stödstruktur till just den här övningen. Eleverna fick då inspiration kring vad som skulle kunna inkluderas i en text i just det här läget.

De fick först samla ord och uttryck enskilt för att sedan vända sig till en fantastisk lärresurs: klasskamraterna. Parvis fick de jämföra och de uppmuntrades att kopiera goda idéer från kamraten. Ett byte till en annan kamrat, ytterligare kopierande för inspiration.

Sedan fick eleverna återvända till sin text för att bearbeta den med den nya input de fått till texten.

Som ytterligare stöd fick eleverna också en fraslista som stöd.

En snabbutvärdering med tummar vända uppåt, åt sidan eller nedåt visade över lag att det här var en uppskattad övning, särskilt av de elever som tycker att det är lite svårt att skriva på engelska. Och det är ju precis därför vi använder stödstrukturer, för att ge stödhjul åt de elever som ännu inte riktigt cyklar själva, men också för att ge mer fart åt de elever som redan är igång.

Mer inom ämnet

Övningen i sin helhet kan ni hitta här. Länk till annan webbplats.

*Dessa kortkommandon betyder:

  • Ctrl + A - markera allt
  • Ctrl + C - kopiera
  • Ctrl + V - klistra in

Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla