Heta samtal utan korrekta svar

När det gäller att få eleverna att samtala i klassrummet gäller det att hitta ämnen som får eleverna att engagera sig.

Nyligen hörde jag Fredrik Sandström Länk till annan webbplats. föreläsa om svenskundervisning och han berättade då att han utgår från diskrimineringsgrunder när han planerar upp sin undervisning, då det engagerar och väcker känslor. Precis så! Det gäller att ställa frågor som inte kan besvaras med ja och nej, frågor som väcker känslor. Här presenterar jag ett sådant upplägg för en av mina klasser.

Klassen arbetar med temat This is Me, om att vara tonåring, att beskriva människor på olika sätt, om vänskap. Jag valde att plocka in texten Friends and Friendship som jag hittade på Outi Frisks sajt Webenglish.se Länk till annan webbplats.. Texten är nivåmässigt lite i svåraste laget för många av eleverna, så jag valde att plocka ut ganska många av orden till en ordlista i Quizlet Länk till annan webbplats..

Jag introducerade texten genom att läsa den högt och sedan låta eleverna parvis läsa texten och översätta den muntligt med hjälp av ordlistan.

Nästa lektion ville jag låta eleverna arbeta med de tio begrepp som fanns till texten.

Övningen i sig var bra, men eftersom texten var något svår för gruppen ville jag ge dem chansen att fördjupa sig ordentligt i begreppen.

Jag delade in dem i grupper, varje grupp fick riva till tio pappersremsor och skriva upp begreppen på dem. De fick sedan öva på att förklara begreppen för varandra på engelska. Till detta gav jag dem stödfraser.

X means that.... Someone who is X can.... An example of this is when someone....

När eleverna gjort detta gruppvis fick tio elever upprepa en av sina förklaringar inför kamraterna.

Det är fantastiskt att se hur kloka förklaringar elever har på vad det innebär att vara en bra lyssnare eller att vara generös. På engelska, inför hela sin klass, bara några månader in i årskurs 7.

Nästa steg var huvuduppgiften: att gruppvis rangordna dessa uttryck efter vilket som var viktigast hos en vän. Här kan få elever låta bli att lägga sig i, för alla har en åsikt om vad som betyder något i en vänskapsrelation. Återigen med stödfraser till samtalet.

Yes, I agree.

No, I disagree, because....

Grupperna har svårt att enas och de listor som sedan sammanställdes på tavlan var inte på något vis identiska. Betyder det att någon grupp hade mer rätt än någon annan? Absolut inte, det finns inget korrekt svar!

Jag har tidigare använt samma upplägg med både elever och föräldrar där jag utgått från skolans värdegrund. Jag skrev upp rubrikerna från värdegrunden och lät eleverna på lektionen, och föräldrarna på föräldramötet, rangordna vad som var viktigast. Lust att lära eller trygghet? Glädje eller Empati? Återigen, det finns inga korrekta svar, men genom att vi tvingas sätta ord på hur vi upplever en egenskap eller en känsla skapar vi också en gemensam bild av vad dessa begrepp betyder för oss inom gruppen.

Nästa steg? Skriva om vänskap. Prata om vänskap. Vem vet, kanske blir det poesi av det hela?


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla